Studentų tyrimai laisvu nuo studijų metu. Jėgos treniruotės poveikis gerinant vyresniojo amžiaus asmenų raumenų ir smegenų sveikatą

Finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“
Projekto būsena Įgyvendinama
Studentė Gintarė Katkutė
Tyrimų vadovas Nerijus Masiulis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 11 03–2021 04 30

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti studentų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą ir ištiriant jėgos treniruočių poveikį vyresniojo amžiaus asmenų pažinimui ir motorinei funkcijai.

APIE PROJEKTĄ

2020 m. lapkričio 3 d.–2021 m. balandžio 30 d. antrosios pakopos sporto kineziterapijos studijų programos 2 kurso studentė Gintarė Katkutė dalyvauja projekte, kurio metu bus atliekamas mokslinis tyrimas. Studentė kartu su mokslininkų tyrėjų komanda vertins tiriamuosius pagal numatytus atrankos kriterijus, atliks funkcinius testus, analizuos testų rodiklius. Studentė kartu su treneriu vykdys tiriamųjų jėgos treniruotes. Fiksuos krūvio intensyvumą, registruos tiriamųjų širdies darbo rodiklius, vertins pastangas.

NUMATOMAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.
  2. Parengtas ir pristatytas pranešimas Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje konferencijoje.