LSU doktorantė kėlė kvalifikaciją J. Gutenbergo universitete

Finansavimo šaltinis

 

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“

 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
Projekto būsena Įgyvendintas
Dalyvis Ema Juškevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 10 07–2020 12 03

Lietuvos sporto universiteto doktorantė Ema Juškevičiūtė 50 dienų stažavosi J. Gutenbergo universitete, Vokietijoje. Stažuotės metu dalyvavo tyrime „Raumenų nuovargio diagnostika“. Jos stažuotei vadovavo sporto medicinos instituto molekulinės biologijos laboratorijos vadovas dr. Elmo Neuberger. Stažuotės metu remiantis moksline literatūra apie laisvai cirkuliuojančios DNR (angl. cell-free DNA) (lcDNR) kinetiką ir jos sąsajas su fiziniu krūviu, persitreniravimu buvo siekiama nustatyti, ar lcDNR į kraujotaką taip pat patenka ir iš raumeninio audinio. lcDNR atsiradimo mechanizmas kraujyje vis dar nėra aiškus, bet šis biožymuo jau kelis dešimtmečius sulaukia labai didelio dėmesio ne tik sporto medicinos srityje, bet ir įvairių ligų, kaip vėžio, įvairių uždegimų, diagnostikoje. Žinoma, kad po intensyvios fizinės veiklos lcDNR koncentracija kraujyje ženkliai padidėja. Stažuotės metu laboratorijoje iš kraujo plazmos buvo išskiriama lcDNR, ji buvo modifikuojama (naudota bisulfitinė modifikacija) ir naudojant stažuotės metu sukonstruotus pradmenis buvo siekiama atskirti metilintą ir nemetilintą DNR, kas ir leidžia identifikuoti laisvai cirkuliuojančią DNR, atkeliaujančią būtent iš raumeninio audinio.

Doktorantei pavyko pasiekti projekto tikslą – kelti mokslinę kompetenciją ilgalaikėje stažuotėje J. Gutenbergo universitete atliekant tyrimą „Raumenų nuovargio diagnostika“. Doktorantė džiaugiasi, kad stažuotės metu pavyko pasiekti daugiau nei buvo suplanuota. Papildomai doktorantė atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti, kas yra pagrindinis laisvai cirkuliuojančia DNR šaltinis po intensyvaus fizinio krūvio. Stažuotės metu gauti rezultatai pateikti tyrimo ataskaitoje. Taip pat yra planuojama tęsti pradėtas veiklas ir tyrimus bei toliau atlikti bendrus tyrimus su Vokietijos mokslininkų grupe.