LSU docentė atliko mokslinę stažuotę Harvardo universitete

2018 m. spalio 1 – 30 dienomis Lietuvos sporto universiteto docentė Brigita Miežienė vykdė mokslinę stažuotę Harvardo universitete (Cambridge, JAV), T.H. Chan Visuomenės sveikatos fakultete. Dėstytoja kartu su kolega profesoriumi Arūnu Emeljanovu jau kelerius metus bendradarbiauja atlikdami mokslinius tyrimus ir rengdami straipsnius su Harvardo universiteto profesoriumi Ichiro Kawachi. Stažuotės metu dėstytoja su profesoriumi Ichiro Kawachi diskutavo ir išgrynino mokslinių straipsnių iš surinktų duomenų idėjas, atliko rezultatų skaičiavimus ir rengė naujo tyrimo projektą.

Tuo pačiu, docentė Brigita Miežienė stebėjo fakulteto gyvenimą iš vidaus, bendravo su dėstytojais, administracijos darbuotojais, doktorantais, studentais.

„Labai džiaugiuosi man suteikta galimybe įsilieti į vieno iš pačių geriausių universitetų pasaulyje gyvenimą, dalyvauti studijų procese, viešose paskaitose, daktaro disertacijų tarpiniuose pristatymuose, bendruomeninėje universiteto veikloje “ – sako Brigita Miežienė.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.