LSU atstovas pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto sporto mokslo ir inovacijų instituto vyr. mokslo darbuotojas Sigitas Kamandulis dalyvavo 24-ajame Europos sporto mokslo kolegijos kongrese (angl. 24th European College of Sport Science Congress), kuris vyko Prahoje, Čekijoje, 2019 m. liepos 3-6 d. d.

Konferencijos metu S. Kamandulis skaitė žodinį pranešimą „Physiological and psychological effects of low volume high-intensity interval exercise in young and older men“. Diskusijų metu buvo diskutuojama su mokslininkais iš Karolinskos, Oslo, Pietų Danijos, Briuselio, Romos, Barselonos ir Tartu universitetų. Susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo su mokslininkais iš Australijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Taip pat vizito metu buvo dalyvauta naujausios mokslo įrangos bandymuose.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0238) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.