Informacija apie įgyvendintą projektą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0125

2019 m. liepos 1–rugpjūčio 31 d. LSU Kineziterapijos magistrantūros studijų 1 kurso studentas Onder Ural vykdė projektą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“. Projekte numatytiems tyrimams atlikti vadovavo docentė Jūratė Požėrienė.

Projekto tikslas – nustatyti nauja Bobath metodo koncepcija grįstos fizinių pratimų programos poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų neuroplastiškumui ir judėjimui atkurti.

Tyrimo metu buvo taikoma nauja Bobath metodo koncepcija grįsta fizinių pratimų programa (tai specialių pratimų taikymas skirtas neuroplastiškumui atkurti, sudarant tinkamas sąlygas nervų ir raumenų sistemai atsigauti). Nustatyta, kad taikyta fizinių pratimų koncepcija judėjimui atkurti net ir vėlyvoje reabilitacijos fazėje turi reikšmingą poveikį, tačiau įvertinti neurplastiškumo pokyčius ilgalaikiam atsigavimui dar reikia detalesnių ir ilgiau trunkančių tyrimų.

Studentas dalyvavo tyrimuose, vertinant sudarytos kineziterapijos programos poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų neuroplastiškumui ir judėjimui atkurti. Tyrimo metu studentas įsigilino į asmenų, patyrusių smegenų insultą, atsigavimą po intensyvios reabilitaciją etapo, fizinių pratimų veiksmingumą ir ar jie gali tarnauti antrinės negalios profilaktikai. Studentas įgijo gebėjimų kelti aktualias hipotezes reabilitacijos srityje, tyrimo išvadomis grįsti reabilitacijos metodikų taikymą, įskaitant klinikinį prognozavimą bei vertinti gautų tyrimo rezultatų validumą ir specifiškumą.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0125) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).