Informacija apie įgyvendintą projektą „Širdies, griaučių raumenų, kepenų bei riebalinio audinio pokyčiai badaujant“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0096

Vasarą profesorius Aivaras Ratkevičius ugdė magistratūros „Sporto fiziologija ir genetika“ studijų programos I kurso studentės Andros Jarulytės gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai buvo ugdomi įgyvendinat projektą „Širdies, griaučių raumenų, kepenų bei riebalinio audinio pokyčiai badaujant“.

Andros Jarulytės vasaros praktikos tikslas buvo ištirti kepenų glikogeno svyravimus po vienkartinio ir pakartotinio 48 val. badavimo C57BL6/J pelėse, kurios dažnai naudojamos kaip žmogaus medžiagų apykaitos modelis. Siekiant įvertinti kepenų glikogeno atsargas, studentė išmoko atlikti audinių homogenizavimo ir paruošimo matavimams procedūras.  Matavimų rezultatai rodo, kad kepenų glikogeno koncentracija skyrėsi nežymiai tarp mėginių. Siekiant gauti patikimą rezultatą, tyrimą reikėtų pakartoti naudojant kitą glikogeno ekstrakcijos metodiką.

Gautus tyrimo rezultatus studentė apibendrino moksliniame pranešime, kuris buvo pristatytas LSU bendruomenei.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0096) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).