Informacija apie įgyvendinamą projektą „Viešųjų erdvių pritaikymas vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams“Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0047

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus, nuo 2019 m. spalio 21 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. Lietuvos sporto universitete įgyvendinamas projektas „Viešųjų erdvių pritaikymas vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams“  Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0047.

Projekto metu LSU Sportinės rekreacijos ir  turizmo studijų programos 4 kurso  studentas Vilius Vaseris, kuruojamas profesorės Birutos Švagždienės, vykdys tyrimą „Viešųjų erdvių pritaikymas vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams“. Tyrimo tikslas  – atlikti viešųjų erdvių pritaikymo vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams identifikaciją (Kauno atvejis).

Mokslinės literatūros analizė leis pažinti ir atpažinti pasaulio praktinę patirtį darnaus laisvalaikio organizavimo teoriniu ir praktiniu aspektu bei parengti viešųjų erdvių pritaikymo vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams komponentų pritaikomumo galimybes Lietuvoje. Išanalizavus viešųjų erdvių pritaikymo galimybę, atsiras vietos teikti bendruomenės sveikatingumo poreikių  paslaugas. Kiekviena nauja idėja reikalauja investicijų, kurios leidžia atlikti tyrimus siekiant mažinti net ir nusikalstamumo, verslo patrauklumo stiprinimo ir nedarbo problemas. Jauniesiems tyrėjams tai puiki praktikos galimybė ir būdas ugdyti savo kompetencijas norint atpažinti, pažinti ir kurti verslus tiek sau, tiek kitiems.

Tyrimu bus siekiama atsakyti į klausimą, kaip yra vertinamas viešųjų erdvių pritaikymas vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiams tenkinti ir kokia situacija teoriniu bei praktiniu požiūriu yra Kaune? Pirmoje tyrimų dalyje bus analizuojama mokslinė literatūra ieškant atsakymų, kokia yra darnaus laisvalaikio organizavimo situacija, kaip viešųjų erdvių pritaikymas, nukreiptas į vietos bendruomenės sveikatingumo poreikius, yra interpretuojamas mokslinės analizės pagrindu. Bus atliekama sampratų koncepcijos analizė konkretizuojant ir pagrindžiant svarbiausias sąvokas. Apibendrinant bus aptariamas viešųjų erdvių pritaikymas Kauno bendruomenės sveikatingumo poreikiams. Tyrimu bus siekiama nustatyti, ar Kaune tenkinami vietos bendruomenės sveikatingumo poreikiai ir ar nuoseklūs visuomenės vertinimo pokyčiai šiuo klausimu. Pirmiausia didelis dėmesys bus kreipiamas į viešųjų erdvių pritaikymą tenkinant laisvalaikio organizavimą žmonių gyvenime. Numatomas rezultatas – parengtas ir pristatytas pranešimas mokslinėje konferencijoje, parengta tyrimo ataskaita ir straipsnis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0047) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).