LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto vadybos mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto docentė dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,The World Voice of Sport  Management“, kuri vyko Santjage, Čilėje. Konferencijos metu docentė skaitė pranešimą „Models of Implementation of Athletes’ Dual Career: Gap Analysis between Practice and EU Guidelines“. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 150 mokslininkų ir praktikų iš įvairių pasaulio šalių (Taivano, Fidžio, JAV, Vokietijos, Kinijos, Brazilijos, Venesuelos, Kolumbijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kt. šalių). WASM 2019 mokslininkų skaityti pranešimai atspindėjo sporto vadybos tendencijas ir leido išsamiau susipažinti su kitų mokslininkų vykdomais moksliniais tyrimais. Šios konferencijos metu buvo susitikta su daugybe mokslininkų ir aptarta galimybė bendradarbiauti vykdant tarptautinius mokslinius tyrimus  bei keičiantis gerąja praktika.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0110) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.