Informacija apie įgyvendintą projektą „2 savaičių grūdinimosi programos poveikis kūno antropometrijai ir metabolizmui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0133

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto universitete buvo įgyvendinamas projektas „2 savaičių grūdinimosi programos poveikis kūno antropometrijai ir metabolizmui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0133. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“. Paramą gavo Kūno kultūros ir sporto studijų programos antro kurso studentė Radvilė Beniušytė. Projekto metu, padedant dr. Henrikui Paulauskui, buvo siekiama gerinti studentės kompetencijas studijų ir mokslinių tyrimų srityse, motyvuojant studentę prisidėti prie tolimesnės mokslinės veiklos plėtros ateityje. Projekto tikslas buvo ištirti 2 savaičių grūdinimosi programos poveikį kūno antropometrijai ir metabolizmui.

Anksčiau, mokslininkų buvo nustatyta, kad žmonėms patekus į šaltį, nedrebėjimo termogenezės metu, aktyvuojami taip vadinami rudieji riebalai (BAT) (Cypess et al., 2009; Saito et al., 2009; van Marken Lichtenbelt et al., 2009), kurie šiuo metu laikomi potencialiu taikiniu diabeto ir nutukimo gydimui (Yoneshiro et al., 2013; Leitner et al. 2017). Netgi patekus į nedidelį šaltį, aktyvuoti rudieji riebalai padeda išspinduliuoti iki 20 proc. daugiau energijos pagaminamos termogenezės metu (Chen et al., 2013), o tai sudaro dalį  išeikvojamos energijos, pakankamos padaryti įtaką bendram energijos balansui. Šalčio sukeltas drebėjimas, kaip ir sportas, padeda gaminti miokiną Irisiną, kuris skatina bloguosius baltuosius riebalus virsti geraisiais rudaisiais riebalais (Chen et al. 2013). Moksliniai tyrimai teigia, kad norint suaktyvinti drebėjimą ir rudųjų riebalų aktyvumą pakanka sumažinti odos temperatūrą (McAllen, Tanaka, Ootsuka & McKinley, 2010). Trumpalaikis 10 minučių vėsinimas 14 laipsnių vandenyje yra pakankamas stimulas sumažinti odos temperatūrą ir sukelti drebėjimą (Brazaitis et al., 2014; Brazaitis et al. 2016), o 14 laipsnių vanduo yra pakankamas stimulas suaktyvinti termogenezę ir noradrenalino gamybą  (Jansky et al. 1996; Brazaitis et al., 2014), kuris yra vienas iš pagrindinių rudųjų riebalų aktyvatorių (Morrison, 2011). Remiantis šiais tyrimais buvo keliama hipotezė, kad 2 savaičių grūdinimosi programa, kasdien vėsinantis po 10 minučių ~14 laipsnių vandenyje, padidins nedrebėjimo termogenezę, ramybės metabolizmą ir sukels didesnį paros energijos sueikvojimą, dėl ko, nekeičiant įprastinės mitybos sumažės kūno svoris bei kūno riebalai.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad hipotezė nepasitvirtino. Minėtos trukmės ir temperatūros grūdinimasis  bei tyrimo metu sukeliamas fiziologinis stresas yra nepakankamas stimulas paveikti tiriamųjų ramybės metabolizmą ir sumažinti kūno svorį ir riebalų procentą nekeičiant įprastinės mitybos. Šiuos atlikto tyrimo rezultatus studentė planuoja pristatyti artimiausioje sveikatos ir fizinio aktyvumo tematikos  konferencijoje.

Įgyvendinant šį projektą studentė įgijo žinių apie organizacinę mokslinių tyrimų veiklą, susipažino su naujais fiziologinių matavimų ir duomenų apdorojimo metodais, tobulino statistinės analizės vykdymo ir interpretavimo įgūdžius bei teikė moksliniais tyrimais pagrįstas išvadas.