Informacija apie įgyvendinamą projektą „Krepšininkų fizinis, fiziologinis ir hormoninis atsakas į krūvį, taikant skirtingo pobūdžio gynybos sistemas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0095

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto universitete įgyvendinamas projektas „Krepšininkų fizinis, fiziologinis ir hormoninis atsakas į krūvį, taikant skirtingo pobūdžio gynybos sistemas“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0095. Projekto metu bus siekiama parengti kompetentingą, motyvuotą, turintį mokslinių tyrimų patirties, prisidedantį prie mokslinės veiklos plėtros ateityje studentą. Projekte studentas mokysis tyrimo planavimo, organizavimo, vykdymo, duomenų apdorojimo, analizės, interpretavimo, išvadų bei rekomendacijų pateikimo. Vasaros praktikai vadovaus mokslo darbuotojas Daniele Conte, o patirties semsis Treniravimo sistemų studijų programos 2 kurso studentas Edvinas Kloniūnas.

Remiantis šiuolaikinio krepšinio tendencijomis, didžioji dalis komandų to paties sezono metu varžosi keliuose čempionatuose, žaisdami 2–3 rungtynes per savaitę (Conte ir kt., 2018). Toks rungtynių kalendoriaus intensyvumas kelia kritiškai reikšmingą uždavinį krepšinio ir fizinio rengimo treneriams – rasti treniruočių krūvio balansą, išvengiant persitreniravimo ir didelio streso, bet išlaikant bei gerinant krepšininkų fizinę būklę ir didinant žaidimo meistriškumą (Schelling ir kt., 2015). Nors fizinis ir fiziologinis krepšininkų patiriamas krūvis yra gana plačiai ištirtas (Vazquez-Guerrero ir kt., 2018; Stojanovič ir kt., 2018; Puente ir kt., 2017), mokslinėje literatūroje trūksta informacijos apie krepšinio treniruotėje plačiai taikomų metodų sukeliamą fizinį ir fiziologinį krūvį bei hormoninį organizmo atsaką į jį. Atsižvelgiant į šį krepšininkų rengimo informacijos trūkumą, vykdomu tyrimu bus siekiama ištirti fizinį, fiziologinį ir hormoninį atsaką į krūvį, taikant skirtingo pobūdžio gynybos sistemas treniruotėje. Tyrimo rezultatai pateiks naudingos informacijos krepšinio ir fizinio rengimo treneriams bei bus praktiškai pritaikomi treniruočių planavimui, išvengiant persitreniravimo, padidinant arba sumažinant krūvį bei reguliuojant streso ir atsigavimo lygį. Projekto tikslas – ištirti krepšininkų fizinį, fiziologinį ir hormoninį atsaką į krūvį, taikant skirtingo pobūdžio gynybos sistemas. Numatomas rezultatas – parengtas mokslinio tyrimo rezultatų aprašymas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0095) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).