LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei rekreacinio turizmo ir turizmo industrijos mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto profesorė dr. Biruta Švagždienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „ICRTTI 2019: 21st International Conference on Recession Tourism and Tourism Industry“, kuri vyko Tokijuje, Japonijoje. Pagrindinė konferencijos idėja – turizmo verslo ir turizmo veiklos analizė. Konferencijos metu profesorė skaitė pranešimą „Burnout Effect for Manager of Leisure Organization Evaluation“ apie turizmo verslo vadybininkų perdegimo sindromo aspektus, atpažinimus, idėjas ir investavimo galimybes tobulinant atsiradusius reiškinius.

Kitų mokslininkų pranešimuose atsispindėjo siekimas su(si)telkti, keistis patirtimi ir tyrimų rezultatais bei dalintis turizmo verslo organizavimo aspektais. Konferencija sujungė tarpdisciplininius mokslininkų, praktikų ir pedagogų derinius. Čia buvo pristatytos mokslo naujovės, dalyviai turėjo progą aptarti naujausias tendencijas ir problemas. Profesorė B. Švagždienė džiaugiasi turėjusi progą dalyvauti verslo organizavimo naujovių paieškoje ir sužinoti pasaulines rinkos taisykles, prognozuojant turizmo veiklą. Pristatymuose buvo pastebėta, kad ir studentams būtina akcentuoti, kaip svarbu suprasti bendruosius verslo vyksmo dėsnius, sudėtingą ekonominę aplinką, kurioje priimami organizaciniai – valdymo sprendimai. Renginio metu susipažinta su naujomis verslo tendencijomis.

Dalyvaudama konferencijoje prof. B. Švagždienė pagilino žinias pasaulinės turizmo rinkos srityje. Tikimasi, kad renginio metu išgirstas kolegų mokslininkų profesines įžvalgas ir patirtį bus galima pritaikyti ir Lietuvos turizmo bei laisvalaikio organizavime.

Be to, konferencijos metu buvo užmegzti nauji kontaktai su užsienio mokslininkais Ademir Lima de Oliveira, Mirella Martins Justi, Suelen Cristina de Miranda (Brazilija), Alexandra Telitsyna, Galina Semya, Elvira Garifulina (Maskva), Tingke Wu, Yaping Huang, Yue Sun, Yuan Wang (Kinija), Purnomo Yustianto, Robin Doss, Novianto B. Kurniawan Suhardi (Australija). Prof. B. Švagždienė dalyvavo diskusijoje su M. Richichi (Australija) bei Alexandra Telitsyna, Galina Semya, Elvira Garifulina (Maskva). Nutarta parengti bendrą kolektyvinę monografiją.

Projektas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0249) vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.