Informacija apie įgyvendinamą projektą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006

Siekiant ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto universitete įgyvendinamas projektas „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“,  Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006.

Projekto metu LSU studijų programos „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikatos“ pirmos pakopos trečio kurso studentė Gabrielė Auškalnytė, kuruojama docentės Vidos Janinos Česnaitienės, kartu su LSU tyrėjų grupe vykdys tyrimą „Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai“. Tyrimo tiksla – įvertinti jėgos treniruočių poveikį vyresnio amžiaus žmonių motorinės ir kognityvinės funkcijų sąveikai.

Vykdant tyrimą studentė išmoks vertinti vyresnio amžiaus asmenų nervų ir raumenų sistemos funkcinį pajėgumą bei kognityvines funkcijas. Projekto metu studentė parengs tyrimo aprašą, kurį sudarys mokslinės literatūros analizė, tyrime taikytų metodikų aprašai ir pilotinio tyrimo rezultatų pateiktis. Vasaros praktikos metu studentė įgys mokslinių kompetencijų, t. y. išmoks naudotis pažangiomis technologijomis, metodikomis, praktinių kompetencijų, organizuojant ir atliekant tyrimą, asmeninių kompetencijų, bendraujant su tiriamaisiais ir bendradarbiaujant su kitais tyrėjais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).