Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „12th ICCE Global Coach Conference“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0185

Treniravimo mokslo katedros docentei Jūratei Stanislovaitienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją mokslo renginyje „12th ICCE Global Coach Conference“ Japonijoje. Konferencijoje dalyvauja pranešėjai iš viso pasaulio. Pranešimų temos tiesiogiai susijusios su sporto mokslu (konkrečiai – su treniravimu).

Konferencijos metu mokslininkė pristatys žodinį pranešimą „The Assessment of Physical and Technical Preparation of Young Soccer Players at Different Sports Level“, kuriame aptariamos jaunųjų futbolininkų treniravimo problemos, sėkminga atranka, talentų paieška.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.