Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0111

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros profesorei dr. Irenai Valantinei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Santo Tomas universiteto Sporto mokslo instituto (Universidad Santo Tomás) organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,The World Voice of Sport  Management“, kuri vyks 2019 m. spalio 16–19 d.

Konferencijoje bus perskaitytas žodinis pranešimas „Good governance in national sport organisations: case of Lithuania“. Pagrindinis dalyvavimo šioje konferencijoje tikslas – kelti mokslinę kompetenciją pristatant mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei, gilinti sporto mokslo žinias mokslinių diskusijų metu bei plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio mokslininkais.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.