Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas mokslinėje užsienio konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0173

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentei Ilonai Tilindienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance“, kuri vyks 2018 m. balandžio mėn.

Konferencijoje mokslininkė IlonaTilindienė skaitys žodinį pranešimą „Link between personal characteristics and  bullying among athletes and non-athletes adolescents“. Siekdama kelti mokslinę kompetenciją mokslininkė pristatys savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo visuomenei, gilins sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu bei plės mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio partneriais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.