Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0110

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentei Vidai Janinai Česnaitienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Juodkalnijos sporto akademijos organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport – Sport Performance”, kuri vyks 2018 m. balandžio mėn. Konferencijoje mokslininkė pristatys žodinį pranešimą sekcijoje ,,Neuromuscular Physiology”. Pranešimo tema – ,,Interaction between motor control and cognitive functions in a dual task. Where is the priority?“. Pagrindinis dalyvavimo šioje konferencijoje tikslas – kelti mokslinę kompetenciją pristatant savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei sporto mokslo visuomenei, gilinti sporto mokslo srities žinias mokslinių diskusijų metu bei plėsti mokslinio bendradarbiavimo galimybes su užsienio partneriais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.