Informacija apie įgyvendinamą projektą „2 savaičių grūdinimosi programos poveikis kūno antropometrijai ir metabolizmui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0133

Vasaros metu sporto mokslo ir inovacijų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Henrikas Paulauskas ugdys Kūno kultūros ir sporto studijų programos 2 kurso studentės Radvilės Beniušytės gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus. Gebėjimai bus ugdomi įgyvendinat projektą  „2 savaičių grūdinimosi programos poveikis kūno antropometrijai ir metabolizmui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0133.

Projekto metu (2018 07 02 – 2018 08 31) bus siekiama ištirti 2 savaičių grūdinimosi programos poveikį kūno antropometrijai ir metabolizmui. Mokslinės vasaros praktikos metu studentė turėtų patikrinti ar 2 savaičių grūdinimosi programa, kasdien vėsinantis po 10 minučių 14 laipsnių vandenyje, padidina ramybės medžiagų apykaitą, sukelia  didesnį paros energijos išeikvojimą, taip pat, ar galimai didesnis paros energijos išeikvojimas turi įtakos kūno antropometrijai. Praktikos pabaigoje bus parengta tyrimo ataskaita.

Galimybė prisidėti prie empirinių mokslinių tyrimų įgalins studentę kritiškiau pažvelgti į mokslą, leis suprasti su kokiomis problemomis susiduria šiuolaikinis mokslas, padės aiškiai suvokti mokslinio darbo pobūdį bei prasmę. Studentė šios praktikos metu susipažins su organizacine mokslinio tyrimo veikla, išmoks naujų matavimo, statistinės analizės, duomenų interpretavimo ir apdorojimo metodų bei mokysis kelti hipotezes, diskutuoti bei teikti išvadas ir rekomendacijas remiantis moksliniais tyrimais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.