24-ajame Europos sporto mokslo kolegijos kongrese LSU atstovas pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslininkas dr. Daniele Conte dalyvavo 24-ajame Europos sporto mokslo kolegijos kongrese (angl. 24th European College of Sport Science Congress), kuris vyko Prahoje, Čekijoje, 2019 m. liepos 3-6 d. d. Tai didžiausias sporto mokslo renginys pasaulyje. Jame savo patirtimi dalijosi sporto mokslininkai ne tik iš Europos, bet ir iš kitų pasaulio šalių.

Konferencijos metu D. Conte skaitė pranešimą „Validity and reliability of the fitlight trainer system in estimating linear sprint time“ sekcijoje „Komandinis sportas“. Taip pat šioje sekcijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš Italijos, Ispanijos, Airijos, Japonijos, Kipro. Diskusijose buvo nagrinėtos naujausios tendencijos sporto tematika, užmegzti nauji kontaktai.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0240) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.