Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuojami projektai

Projekto pavadinimas, Nr. Trukmė Kontaktinis asmuo
Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“  2022 08 16 – 2024 06 30 Jūratė Požerienė el.p. jurate.pozeriene@lsu.lt
INNO4HEALTH – Nuolatinė individualizuotos ir fizinės sveikatos stebėsena, Nr. 01.2.2-MITA-K-702-10-0002 2021 01 25 – 2023 01 24 Kristina Poderienė el. p. kristina.poderiene@lsu.lt
Sportuojančiųjų organizmo funkcinės būklės vertinimo sistema, pagrįsta pulso bangos parametrų analize, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0195 2020 09 01 – 2022 08 31 Jonas Poderys, el. p. jonas.poderys@lsu.lt
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 2020 09 01 – 2022 08 31 Brigita Miežienė, el. p. brigita.mieziene@lsu.lt
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas, Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 2020 01 10 – 2022 01 31 Sigitas Kamandulis, el. p. sigitas.kamandulis@lsu.lt
Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai, Nr. J05-LVPA-K-04-0132 2019 09 01 – 2021 02 28 Arūnas Emeljanovas, el. p. arunas.emeljanovas@lsu.lt
NON-INTRUSIVE HUMAN FATIGUE ASSESSMENT (Fatigue), Nr. 01.2.2-MITA-K-702-02-0001 2018 09 01 – 2021 08 31 Kristina Poderienė, el. p. kristina.poderiene@lsu.lt
Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190 2018 01 02 – 2021 12 31 Jolita Vveinhardt, el. p. jolita.vveinhardt@gmail.com