2019–2020 m. m. Pavasario semestro praktika

Mieli studentai,

Vykdydami 2019-2020 m. m. studijų programos reikalavimus, turite pasirinktoje Institucijoje atlikti praktiką pagal iš anksto su praktikos vadovu Universitete (praktikos atlikimo datos pagal studijų programas ir kursus pateiktos LSU informacinėje sistemoje adresu: http://is.lsu.lt) suderintą praktikos programą.

 

2019-2020 m.m. pavasario semestro praktikos grafikas

Ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki praktikos pradžios studentai privalo:

 1. Suderinti su praktikos vadovu Universitete praktikos programą;
 2. Pasirinkti instituciją, kurioje atliksite praktiką, ir suderinti praktikos programą su praktikos vadovu institucijoje;
 3. LSU informacinėje sistemoje pateikti registracijai praktikos sutartį.

Praktikos sutartys rengiamos ir registruojamos LSU informacinėje sistemoje adresu: http://is.lsu.lt ne vėliau kaip 2 savaitės prieš praktikos pradžią.

LSU informacinę sistemą Jūs galite pasiekti per www.lsu.lt > Studentams > LSU informacinė sistema (is.lsu.lt) svetainę.

Prisijungus prie LSU informacinės sistemos Jūsų paprašys pildyti praktikos sutartį šia tvarka:

 1. Užpildykite sutarties formą.
 2. Išsaugokite duomenis.
 3. Atsidarykite ir peržiūrėkite sutartį.
 4. Pateikite sutartį patikrinimui.
 5. Pataisykite sutartį, jeigu sutartis grąžinta pataisymui. Pateikite sutartį patikrinimui.
 6. Sulaukę patikrinimo patvirtinimo, laukite kol bus galima atsiimti pasirašytą sutartį.
 7. Gavę patvirtinimą, kad sutartis pasirašyta, sutarties popierinę versiją (3 egzemplioriai) pasiimsite Centrinių rūmų 101 kab.
 8. Pasiėmę sutartį, pasirašykite ją ir nuneškite pasirašyti priimančiai organizacijai.
 9. Pasirašytą (ir su priimančios organizacijos antspaudu) sutartį, vieną egzempliorių palikite priimančiai organizacijai, kitą – pasilikite sau, trečią – grąžinkite Universitetui (Centrinių rūmų 101 kab.)  per 3 darbo dienas nuo praktikos pradžios).

Jeigu studentas praktinio mokymo sutarties nepristato laiku, el. žiniaraštyje bus įrašytas neigiamas įvertinimas „0 (neatliko)“

Kilus neaiškumams, kreipkitės į Studijų departamento specialistes: Rasa Varanytė (el. paštas: rasa.varanyte@lsu.lt), Gintare Kubilienė (el. paštas: gintare.kubiliene@lsu.lt) arba į Jūsų praktikos vadovą Universitete.

Šia informacija prašome pasidalinti su kolegomis.