Tikslinis finansavimas

Tikslinis studijų finansavimas 2014 metais bus skiriamas:

Kūno kultūros studijų programos I kurso 2 studentams ir

Treniravimo sistemos studijų programoms I kurso 4 studentams.

 

Stojančiuosius į tikslinio finansavimo vietas per bendrąjį priėmimą atsirinks universitetas, vadovaujantis LSU studentų atrankos į valstybės tiksliniu būdu studijų vietas organizavimo tvarka.

Stojantieji, norintys pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas, savo norą turi pažymėti LAMA BPO informacinėje sistemoje užpildydami ne tik įprastą prašymą studijuoti, bet ir tikslinio finansavimo prašymą, pasirenkant iki 3 pageidavimų iš programų, gavusių valstybės tikslinio finansavimo vietas.

 

Studentas, įstojęs į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas:

Pasirašo trišalę sutartį su Universitetu ir darbdaviu. Darbdavys, prisidedantis prie studijų finansavimo, įsipareigoja įdarbinti baigusį studijas studentą ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. 

Studentas, įstojęs į tiksliniu būdu finansuojamą studijų vietą - už studijas nemoka (arba moka tik dalį studijų mokesčio).

 

Ketinimo dalyvauti protokolus pasirašiusiųjų darbdavių sąrašas

 

Studijų programa

Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašęs darbdavys

Kūno kultūra

Futbolo klubas „Prienai – Valdima“

Vš.Į. Aerobikos klubas „Leta“

Treniravimo sistemos

Kauno moterų rankinio klubas „Žalgiris“

VšĮ Viktorijos krepšinio klubas