Sporto mokslininkas, kurio pagalbos reikia ir sportininkams, ir treneriams

Šiuo metu pasaulyje sportas yra vienas didžiausių verslų, todėl vis didesnis vaidmuo tenka mokslininkams, kurie savo žiniomis padeda sportininkams ir treneriais. Sporto fiziologas tiria žmonių organizmo veiklos greitą bei lėtą adaptaciją fiziniam krūviui ir šias žinias naudoja jų fiziniam pajėgumui didinti tam, kad būtų pasiektas aukščiausias sportinis rezultatas. Sporto fiziologai yra svarbi ilgamečių treniruočių grandis. Jų mokslinės žinios pritaikomos rengiant įvairių sporto šakų atletus ar komandas. Šios programos absolvento vaidmuo svarbus visuomenėje – savo tyrimais jis ne tik įrodo fizinio aktyvumo naudą  sveiko gyvenimo ir senėjimo procesams, bet ir atlieka ankstyvos mirties prevenciją nuo širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio bei nutukimo.

 

Lietuvos sporto universitete sparčiai vystomi taikomosios biologijos ir genetiniai tyrimai, kurie strategiškai svarbūs mūsų aukštąjai mokyklai. Molekulinė biologija – labai sparčiai besivystanti sritis pasaulyje. Ji svarbi medicinos ir sveikatos apsaugos, o pastaruoju metu ypatingai – sporto srityje. Antrosios pakopos studijų programa „Sporto fiziologija ir genetika“ sudaryta taip, kad būsimieji sporto fiziologijos specialistai įgytų ne tik naujausias teorines žinias, bet ir mokslinio-tiriamojo darbo įgūdžius. Tai unikali studijų programa ir vienintelė Lietuvoje, labai populiari įvairiose pasaulio šalyse, puosialėjanti gilias sporto ir mokslo tradicijas.

 

Studentams suteikiamos sporto fiziologijos ir genetikos žinios, taip pat galimybė atlikti ne tik „klasikinės“ sporto fiziologijos tyrimus, bet ir sėkmingai įsitraukti į mokslinę molekulinės sporto fiziologijos veiklą. Šiuo metu pažangiausi moksliniai sporto fiziologijos tyrimai priklauso nuo molekulinių tyrimų metodų, todėl būsimieji absolventai prisidės prie šios mokslo srities tobulinimo. Magistrantūros programa ne tik pagilins pagrindines žinias apie žmogaus raumenų veiklos fiziologiją, sudėtingus fiziologinius ir biocheminius procesus ir jų reguliavimo mechanizmus, bet ir suteiks praktinių įgūdžių: interpretuoti genetinių tyrimų duomenis, suvokti molekulinės biologijos metodų taikymo galimybes, organizuoti ir vykdyti aerobinio pajėgumo, judesių tikslumo, greičio, išmokimo, sutrikimų dėl ligos tyrimus, taikyti originalius judesių tyrimų ir kitus metodus.

 

Norėtume pasidžiaugti, kad pastaruoju metu atnaujintos LSU mokslinės laboratorijos, todėl turėsite puikias galimybes jose atlikti tyrimus kartu su aukščiausios kompetencijos mokslininkais. Studentai taip pat turės puikias galimybes atliktus mokslinius tyrimus pristatyti visuomenei mokslinėse konferencijose ar moksliniuose tarptautiniuose žurnaluose.

 

Turėdami gerus mokslinius pagrindus, absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje mūsų universitete ar kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

 

Šios studijų programos absolventai gali tobulėti ir siekti profesinės karjeros sportininkų rengimo centruose ir privataus verslo struktūrose (sporto šakų komandose, sveikatingumo klubuose).

 

Daugiau apie studijų programą