Saulius Šukys

 

 

 

Dr. SAULIUS ŠUKYS

Einantis profesoriaus pareigas

 

 

El. paštas: saulius.sukys@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1995 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) baigė edukologijos bakalauro studijas.

1997 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) baigė edukologijos magistrą.

1997‑2001 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  dirbo gimnastikos katedros asistentu.

1998‑2001 m. studijavo LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) edukologijos krypties doktorantūrą.

2001 m. apsigynė disertaciją ir buvo suteiktas socialinių mokslų (edukologija) daktaro laipsnis.

2001‑2010 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  dirbo Socialinių kūno kultūros ir sporto problemų tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoju.

2001‑2006 m. buvo LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  Kinantropologijos ir sporto raidos katedros lektoriumi.

2006‑2011 m. dirbo LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentu.

Nuo 2011 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros vedėjas, docentas.

Nuo 2013 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros vedėjas, profesorius.

Taip pat jis yra LSU Senato narys.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Sportuojančių vaikų prosocialaus elgesio ugdymas;

Socialinių tyrimų etikos problemos.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“. Yra pastarosios krypties vadovas.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ vadovas.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva. Effects of an integrated Olympic education program on adolescent athletes‘ values and sport behavior // Social Behavior and Personality : An International Journal. 2014, vol. 42, no. 5, p. 811-822. [Social Sciences Citation Index (Web of Science).
 2. Šukys, Saulius; Majauskienė, Daiva; Česnaitienė, Vida Janina; Karanauskienė, Diana. Do parents’ exercise habits predict 13–18-year-old adolescents’ involvement in sport? // Journal of Sports Science and Medicine. 2014, vol. 13, issue 3, p. 522-528. [Science Citation Index Expanded (Web of Science).
 3. Šukys, Saulius; Lisinskienė, Aušra; Tilindienė, Ilona. Adolescents’ participation in sport activities and attachment to parents and peers // Social Behavior and Personality : an international journal. 2015, vol. 43, no. 9, p. 1507–1518. [Social Sciences Citation Index (Web of Science). 
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su dr. Maria Kavussanu (School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, United Kingdom) sportuojančių vaikų prosocialaus elgesio tyrimuose.

Bendradarbiauja su dr. Paul Appleton (School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, United Kingdom) adaptuojant EDMCQ klausimyną.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytojas. Projektas finansuojamas MITA.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Zienius, M. (2015). ,,Jaunųjų golfo žaidėjų treniravimo valdymas“ (Tarybos pirmininkas).
 2. Mickūnienė, R. (2015). „Paauglių antsvorio ir nepasitenkinimo savo kūnu mažinimo edukacinės programos veiksmingumo vertinimas“ (Tarybos pirmininkas).
 3. Trinkūnienė, L. (2014). ,,Kūno kultūros mokytojų dalykinės pozicijos ir savijautos sąsaja“ (Tarybos narys).
 4. Rašimienė (Onusaitytė), G. (2013). „Didelio meistriškumo rankininkių treniravimo optimizavimas: atvejo analizė“ (Tarybos pirmininkas).
 5. Majauskienė, D. (2013). „Olimpizmo raiška ir dermė su mokyklos kultūra ir prosocialiu elgesiu“ (mokslinis vadovas).
 6. Pajaujienė, S. (2012). ,,Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui“ (oponentas).
 7. Motiejūnaitė, K. (2012). ,,Užduoties sudėtingumo poveikis greitų ir tikslių judesių mokymui(si)“ (Tarybos narys).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Socialinių mokslinių tyrimų metodologija ir statistika;

Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika;

Mokslinių tyrimų metodologija;

Tyrimų metodai ir empirinis stebėjimas;

Mokslinių tyrimų metodologija ir statistika;

Tyrimų metodologija (Baigiamasis projektas).

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Sauliaus Šukio mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje