LSU Senato narių rinkimai

2017 m.  rugsėjo  20 d. 15.00 val. Aktų salėje vyks LSU Senato narių rinkimai. 

Nauji senato nariai renkami vietoje 4 narių, kurie buvo  išrinkti į LSU Tarybą.  Kandidatais gali būti visi LSU bendruomenės nariai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir dėstytojai.

Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. kandidatų sąrašus arba akademinės bendruomenės narius (išrašas iš akademinio padalinio posėdžio protokolo arba asmeninis teikimas) pateikti Senato sekretorei (kristina.bradauskiene@lsu.lt).

 

LSU Senato narių rinkimo reglamentą galima rasti LSU kompiuterių tinkle/ R diske (Reglamentas)/ Kolegialūs valdymo organai/Senatas/ Senato narių rinkimai.

 

 

Dr. Kristina Bradauskienė

Lietuvos sporto universitetas

Tel.+37065013244