Rimantas Mikalauskas

 

 

Dr. RIMANTAS MIKALAUSKAS

Docentas

 

 

Tel. nr.: + 370 37 302 662

El. paštas: rimantas.mikalauskas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1983-1988 m. su pagyrimu baigtos bakalauro studijos (specializacija – kūno kultūros mokytojas). Rankinio, futbolo ledo ritulio katedra, Trenerių fakultetas, LKKI (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU)

Nuo 1988 m. dirba LKKI (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1993-1994 m. rankinio, futbolo ir ledo ritulio katedros vedėjas.

1996 – 2000 m. doktorantūros studijos. Apginta socialinių mokslų (edukologija – 07S) daktaro disertacija tema: “Edukologinių veiksnių derinimas sporto komandos veikloje“.

2000-2001 m. Sporto vadybos katedros dėstytojas.

2001-2006 m. Sporto technologijų ir turizmo fakulteto dekanas.

2007m. suteiktas mokslinis docento vardas (vadyba ir administravimas – 03S)

Nuo 2007 m. Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentas, LKKA (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU).

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Rekreacijos ir laisvalaikio paslaugų integracija į visuomenę ir savanoriška veikla.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika".

Mokslininkų grupės ,,Laisvalaikio organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ narys.

Individuali mokslinė tiriamoji darbo kryptis ,,Rekreacijos ir laisvalaikio paslaugų integracijos į bendruomenę, pasižyminčią aktyvia savanoriška veikla, tyrimas“.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Mikalauskas, Rimantas; Jasinskas, Edmundas; Švagždienė, Biruta [Svagzdiene, Biruta]. Criteria that ensure the quality of higher education in tourism and sport management study programme // Engineering economics=Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2012, vol. 23, no. 3, p. 282-290. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; Scopus; VINITI]. [cit. rod.: 0,972, kat. cit. rod.: 1,193 (2012 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 2. Švagždienė, Biruta; Jasinskas, Edmundas; Fominienė, Vilija Bitė; Mikalauskas, RimantasThe situation of learning and prospects for improvement in a tourism organization // Engineering economics=Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2013, vol. 24, no. 2, p. 126-134. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; Scopus; VINITI]. [cit. rod.: 0,771, kat. cit. rod.: 1,244 (2013 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))]
 3. Mikalauskas, Rimantas; Jasinskas, Edmundas; Valantinė, Irena; Fominienė, Vilija Bitė; Vojtovic, Sergej. Factors affecting competitiveness of services provided by sports clubs: a case of Kaunas city sports clubs // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2013, vol. 12, No. 2B(29B), p. 406-420. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); EconLit with Full Text (EBSCO); IBSS; SCOPUS]. [cit. rod.: 0,260, kat. cit. rod.: 1,448 (2013 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

The prediction of wellness factors on alcohol consumption and behaviors related to alcohol among universities students (2014) National Project. Head of working party.

Leisure services as a people health building measure (2012-2013). Director of trend.

Education of sport and recreation specialists. Leisure market needs 2001-2012. Director of trend of Lithuania Academy of Physical Education.

Lithuanian nacional programme „Social Challenges for National Security“(Scholarly Project). Nr.SIN-11006.  Director of trend.

Students Practical Teaching in Lithuanian Academy of Physical Education (2007). Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0075.

Project „Walley of Zaliakalnis“ (2004). Member of working party.

Strategical plan of city Kaunas for 2005-2015. Member of working party.

Studies on Education and Sport Education of Young Sportpersons (2004). European Commission. Education and Culture Directorate – General. PMP in partnership with the Institute of Sport and Leisure Policy, Loughborough University, England. Representative for Lithuania. 

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ projektas: „Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ Projekto dalyvis ir partneris. Projekto vertė – 100.000 Eurų.
 2. 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr.86.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektas: „Kaišiadorių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ per uždavinius: plėsti socialines paslaugas. Mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste ir plėtoti neformalias užimtumą skatinančias iniciatyvas didinant neaktyvų darbingų asmenų profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius. Projekto dalyvis ir partneris. Projekto vertė – 300.000Eurų.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Vidaus rekreacinis fizinis aktyvumas (bakalauras).

Rekreacijos ir laisvalaikio pagrindai (bakalauras).

Projektų valdymas (bakalauras)

Sporto vadyba (bakalauras).

Strateginis sporto organizacijų valdymas (bakalauras).

Turizmo ir sporto politika (magistratūra – lietuvių kalba)

Turizmo ir sporto politika (magistrantūra – anglų kalba).

     

 

 • Kita

European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. Member of Editor Board (From 2012).

Journal of Leisure Studies. Member of Editor Board (From 2012).

 

Vadovėliai ir monografijos:

Mikalauskas, R (sudarytojas). Laisvalaikio pagrindai (2016). Vadovėlis universitetams (rengiamas). LSU, 450psl.

Mikalauskas, A. Brusokas, A., Simkus, A. (2016). Sporto vadyba: nuo sportinės veiklos suvokimo iki savanoriškos veiklos. Monografija. Kauno kolegija. 575psl.

Mikalauskas, R., Svagzdiene, B., Fominiene, V.B., Simkus, A. (2009). Organizacijos teorija, struktūra ir valdymas. Studijų knyga. Kaunas: 56p.

Mikalauskas, R., Taraskevicius, A. (2009). Rankinio pratimų įvairumas treniruotėje. 700 pratimų. LKKA. Kaunas, 267p.

Mikalauskas, R. (2007). Sporto organizacija ir vadovavimas: efektyvus valdymas. Vadovėlis universitetams. LKKA, Kaunas: 264p.

Mikalauskas, R., Girdauskas, G., Zachovajevas, P., Stasiulis, A., Stanislovaitis, A., Novikovas, V., Jakubauskas, A., Skurvydas, A, Kontvainis, V. (2007). Trenerio knyga: fizinis rengimas. Vadovėlis universitetams. LKKA. Kaunas: 264p.    

Mikalauskas, R. (2002). Sporto komandos valdymas. Studijų knyga. LKKA. Kaunas, 267p.

 

Kitos veiklos:

Moterų rankinio klubo „Žalgiris“ vyr. treneris (1993-2009).

Lietuvos rankinio federacijos Vykdomojo komiteto narys (2004-2008).

Lietuvos nacionalinės moterų rankinio rinktinės vyr. treneris (2008-2010).

Lietuvos rankinio trenerių asociacijos Generalinis sekretorius (2008-2012).

Kauno rankinio centro „Širšės“ generalinis vadybininkas  (2012-2014)

Lietuvos nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos „Voluntarius LT“ direktorius (nuo 2014m.).

Respublikinės Krašto apsaugos alternatyvios tarnybos komisijos narys (nuo 2015 m.)

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Rimanto Mikalausko mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje