Regina Andriukaitienė

 

 

 

Dr. REGINA ANDRIUKAITIENĖ

Lektorė

 

 

Tel. nr. +370 602 33398

El. paštas: regina.andriukaitiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1979 - 1984 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar - Lietuvos edukologijos universitetas, LEU) studijavo Rusų kalbą ir literatūrą ir auklėjamojo darbo metodiką.

1984 - 1988 m. dirbo Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos Rusų kalbos ir literatūros mokytoja.

1988 - 2000 m.  Marijampolės aukštesnioji žemės ūkio mokykla, vyresnioji dėstytoja, katedros vedėja.

2001 - 2003 m. Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų  fakultetas, katedros vedėja, vyr. dėstytoja.

2002 -  2005 m. studijavo Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete, įgijo Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.

2003 - 2012 m. Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų  fakulteto prodekanė praktikai, lektorė.

2012 - 2016 m. Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų  fakulteto lektorė.

2012-2015 m. dirbo lektore Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedroje, Lietuvos sporto universitete.

2014 - 2015 m. studijavo  doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete  ir įgijo vadybos mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 2016 m. dirba lektorės pareigose Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedroje, Lietuvos sporto universitete. 

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Vadyba, vadybos kultūra, įmonių socialinė atsakomybė, žmogiškųjų išteklių valdymas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika".

Mokslininkų grupės ,,Sporto industrijos žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas" narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Vveinhardt, Jolita, Andriukaitienė, Regina. Diagnostics of management culture in order to implement the concept of a socially responsible company: the case of a concern. E & M Ekonomie a management ISSN 1212-3609 2016, Vol. 19, iss. 3. p. 142-157.
 2. Vveinhardt, Jolita, Andriukaitienė, Regina. Results of the research on prevention of mobbing/bullying as a psycho-social stressor when implementing corporate social responsibility. Business and Management Research. ISSN 1927-6001 2016, vol. 5, no. 2. p. 42-57.
 3. Vveinhardt, Jolita, Andriukaitienė, Regina, Grančay Martin. The preparation of companies in developing regions to become socially responsible: management culture assessment by employees. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460 2015, vol. 14, No. p. 494-514.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Dambrova Gornica universitetas (Lenkija);

Zaporožės valstybinė inžinerinė akademija (Ukraina).

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) „Pavienių priekabių ir mobingo aukštųjų mokyklų studentų santykiuose atvejų diagnostika: intervencinės priemonės savalaikiam reiškinių identifikavimui“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos, kvietimas „Temos jaunimo iniciatyvų konkursui 2016 m. I pusmetis“ (tema „Mokymosi ir psichologinė aplinka aukštojoje mokykloje“).
 2. Projekto (2014-2016) „Mobingo/ patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus prevencija, įgyvendinant ĮSA“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, kvietimas „Mokslininkų grupių projektai (V kvietimas)“. 
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Verslo vadyba ir verslo teisė;

Sporto ir turizmo valdymas I;

Sporto ir turizmo valdymas II;

Sporto ir turizmo valdymas III;

Laisvalaikio oganizacijų valdymas;

Verslo komunikacija;

Viešbučių administravimas;

Žmogiškųjų išteklių valdymas;

Turizmas ir rekreacija.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Reginos Andriukaitienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje