Eugenijus Trinkūnas

 

 

 

Dr. EUGENIJUS TRINKŪNAS

Docentas, mokslo darbuotojas

 

 

Tel. nr. +370 686 39 859

El. paštas: eugenijus.trinkunas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1988 m. baigė Lietuvos Valstybinį kūno kultūros institutą (LVKKI), (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) ir įgijo dėstytojo - trenerio kvalifikaciją.

2000 m. apginta daktaro disertaciją ir buvo suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

2007 m. buvo suteiktas docento pedagoginis vardas.

1988 iki 2007 m. dirbo dėstytoju Lengvosios atletikos katedroje.

1993 iki 2013 m. LSU Kineziologijos laboratorijos mokslo darbuotojas.

Nuo 2014 m. ir dabar LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto mokslo darbuotojas.

 

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Lengvaatlečių greitosios ir ilgalaikės adaptacijos ypatybės taikant įvairaus kryptingumo fizinius krūvius;

Sportuojančiųjų griaučių raumenų funkcinės būsenos gerinimas, naudojant netradicines poveikio priemones.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbųo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos".

Mokslininkų grupės ,,Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas" narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Silinskas V, Grūnovas A, Stanislovaitiene J, Buliuolis A, Trinkunas E, Poderys J. Effect Of Electrical Myostimulation On The Function Of Lower Leg Muscles. J Strength Cond Res. 2016 Aug 26. [Epub ahead of print] PMID: 27575247.
 2. Venckūnas, Tomas [Venckunas, Tomas]; Sniečkus, Audrius [Snieckus, Audrius]; Trinkūnas, Eugenijus [Trinkunas, Eugenijus]; Baranauskienė, Neringa [Baranauskiene, Neringa]; Solianik, Rima; Juodsnukis, Dalius; Streckis, Vytautas; Kamandulis, Sigitas. Interval running training improves cognitive flexibility and aerobic power of young healthy adults // Journal of strength and conditioning research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. 2016, vol. 30, no. 8, p. 2114-2121. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier; MEDLINE]. [cit. rod.: 1,978, kat. cit. rod.: 2,277 (2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 3. Jonas Poderys, Albinas Grūnovas, Kristina Poderienė, Alfonsas Buliuolis, Viktoras Šilinskas, Eugenijus Trinkūnas. Cardiovascular changes during the performance by nonathletes of Bosco repeated jumps anaerobic test. Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania Medicina 51 (2015) 187 – 192.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Mokslininkai

Institucija

Bendrų tyrimų tematika

Prof. dr. N. Balague

University of Barselona, National Institute of Physical Education of Catalonia

Nuovargio ir funkcinės būklės mechanizmų tyrimai

Doc. dr. L. Bikulčienė

Kauno technologijos universitetas,

Taikomosios matematikos katedra.

Matematinių modelių taikymai organizmo funkcinės būsenos vertinimui kūrimas.

Prof. habil.dr. A. Vainoras

Dr. Kristina Berškienė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Kineziologijos katedra.

Kompleksinių sistemų modeliai ir jų taikymai organizmo funkcinei būsenų vertinti.

Kazimieras Steponavičius

Laura Šiaučiukovaitė

 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Lietuvos olimpinis sporto centras  (LOSC) LOSC Kauno filialas

Olimpinių rinktinių moksliniai tyrimai

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015-2016) ,,Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ vykdytojas. Projektas finansuojamas MITA, EUREKA.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika – lengvoji atletika;

Individualios sporto šakos (lengvoji atletika).

     

 

 • Kita

Kauno miesto lengvosios atletikos teisėjų kolegijos narys.

2005 ir 2009 m. Kaune organizuotų Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionatų techninis direktorius.

2014 m. apdovanotas LTOK medaliu „Už nuopelnus olimpizmui”.

2014 m. apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sidabro medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui”.

Vadovėlio universiteto studentams „Lengvoji atletika” bendraautorius (2008).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Eugenijaus Trinkūno mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje