Vilija Bitė Fominienė

 

 

 

Dr. VILIJA BITĖ FOMINIENĖ
Docentė

 

 

El. paštas: vilija.fominiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1991 m. Kauno technologijos universitete įgyta inžinieriaus, chemiko-technologo kvalifikacija.

1993 m. Kauno technologijos universitete įgyta pedagogikos specializacija.

1997 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) įgytas edukologijos magistro laipsnis.

2006 m. apginta daktaro disertacija socialinių mokslų srityje, edukologijos mokslų kryptyje.

Nuo 2010 m. LSU docentė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Sporto ir laisvalaikio industrijos žmogiškųjų išteklių valdymo ir elgsenos tyrimai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto industrijos žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas“ vadovė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Fominienė, V. B.,  Mejerytė-Narkevičienė, K.,  Wozniewicz-Dobrzynska, M. (2015).  Employees' career competence for career success: aspect of human resources management in tourism sector. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos, vol. 14, No. 2B(35B), p. 481-493.
 2. Šimkus, A.,  Fominienė, V. B.,  Ivanova, E. (2014).  Management of volunteers as human resources in non-governmental organisations: case of sport industry. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos, vol. 13, No. 2A(32A), p. 396-415.
 3. Fominienė, V. B., Čingienė, V., Laskienė, S. (2014). Evidence-based motivation of fitness industry proffesionals, Phycical activity in science & practice : Conference Proceedings. In celebration of the 60th anniversary of the establishment of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague : [Prague, 19–21 June 2013] / Editors: Libor Flemr, Jiří Němec, Kateřina Kudláčková ; Charles University in Prague. Czech Olympic Committee. Czech Kinanthropology Association. Prague : Karolinum Press, p. 321-329.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) ,,Pavienių priekabių ir mobingo aukštųjų mokyklų studentų santykiuose atvejų diagnostika: intervencinės priemonės savalaikiam reiškinių identifikavimui“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
 2. Projekto (2015) „Trumpalaikio įdarbinimo galimybių studentams poreikis ir galimybės sukūrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
 3. Projekto (2014) “Studijos visiems? De Jure de facto: paramos neįgaliesiems poreikių ir prieinamumo analizė“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Žmogiškųjų išteklių valdymas;

Organizacinės inovacijos ir moksliniai projektai;

Strategija ir politikos plėtojimas.

     

 

 • Kita

Elektroninio mokslo žurnalo “Laisvalaikio tyrimai” redaktorių kolegijos narė.

Studijų programos „Turizmo ir sporto vadyba“ direktorė.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Vilijos Bitės Fominienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje