Rasa Jankauskienė

 

 

 

Dr. RASA JANKAUSKIENĖ
Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

 

 

Tel. nr.: +370 650 92 569

El. paštas: rasa.jankauskiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1992 m. baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją (dabar – Lietuvos sporto universitetas), treniravimo studijų programą.

1993-1995 – studijavo Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas) edukologijos magistrantūroje.

1992-1995 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto verslo valdymo magistrantūroje.

1995 -2001 m. studijavo doktorantūroje (LSU, socialiniai mokslai, edukologijos doktorantūra).

2001 m. apginta daktaro disertacija „Vyresnio amžiaus paauglių mergaičių požiūris į savo kūną ir jo koregavimo galimybės“ (Socialiniai mokslai, edukologija).

2008 m. atlikta habilitacijos procedūra (Socialiniai mokslai, edukologija). 

1995-2001 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas),  Dvikovos sporto šakų katedra, asistentė.

2001-2011 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas),  Socialinių tyrimų laboratorijoje dirbo jaunesniąja mokslo darbuotoja, mokslo darbuotoja, vyresniąja mokslo darbuotoja.

Nuo 2011 m. yra profesorė LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje.

Nuo 2010 m. - iki dabar dirba LSU Sporto mokslo ir inovacijų institute  vyresniąja mokslo darbuotoja.

2010 – 2016 m. dirbo LSU Studijų prorektorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Fizinio aktyvumo vaidmuo asmens kūno vaizdo formavimesi;

Sveikatos ugdymo ir stiprinimo programų veiksmingumo tyrimai;

Sveikatingumo trenerių kompetencijų tyrimai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas“ vadovė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Jankauskiene R, Pajaujiene S. Disordered eating attitudes and body shame among athletes, exercisers and sedentary female college students. J Sports Med Phys Fitness. 2012 Feb;52(1):92-101.
 2. Jankauskiene R. Lithuanian physical activity strategy: the culture of the body or the body cult? Medicina (Kaunas). 2008;44(5):346-55. Review. Lithuanian.
 3. Jankauskiene R, Kardelis K, Pajaujiene S. Body weight satisfaction and weight loss attempts in fitness activity involved women. J Sports Med Phys Fitness. 2005 Dec;45(4):537-45.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su Erlangeno – Nurnbergo universiteto Sporto mokslo institutu, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos padaliniu, kuriam vadovauja PSO ekspertas prof. dr. Alfred Rutten.

Sveikatingumo trenerių kompetencijų tyrimai atliekami kartu su Europe Active sveikatingumo trenerių profesinių kompetencijų rengimo komiteto buvusiu vadovu prof. dr. Thomas Rieger, Tarptautinio paslaugų verslo katedra, Verslo ir technologijų mokykla, Iserlohn, Vokietija. 

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Mickūnienė, R. (2015). „Paauglių antsvorio ir nepasitenkinimo savo kūnu mažinimo edukacinės programos veiksmingumo vertinimas“ (mokslinė vadovė).
 2. Zienius, M. (2015). ,,Jaunųjų golfo žaidėjų treniravimo valdymas“ (Tarybos narė).
 3. Vaivada, S. (2015). ,,Asmenybės saviugda dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų sveikos gyvensenos ugdyme" (Tarybos narė, ŠU).
 4. Vainienė, E. (2014). ,,Studentų identiteto raiška kūno kultūros žinių ir universitetinių studijų kontekste“ (oponentė).
 5. Rakauskienė, V. (2013). ,,Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ (oponentė).
 6. Majauskienė, D. (2013). „Olimpizmo raiška ir dermė su mokyklos kultūra ir prosocialiu elgesiu“ (Tarybos pirmininkė).
 7. Albavičiūtė, E. (2013). Lietuvos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų antropometriniai rodikliai ir jų sąsajos su socialiniais ir gyvensenos veiksniais (oponentė, LSMU).
 8. Pajaujienė, S. (2012). ,,Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui“ (mokslinė vadovė).
 9. Škėmienė, L. (2012). ,,Moksleivių darbo kompiuteriu ir subjektyvios sveikatos sąsajos" (Tarybos/ komiteto narė, LSMU).
 10. Vadovauja disertacijos rengimui – Vaiva Balčiūnienė (Lietuvos sporto universitetas), Živilė Gadliauskaitė (Lietuvos sporto universitetas); yra konsultantė - B. Miežienė (VDU), vadovė prof. L. Šinkariova, A. Savenkovienė (ŠU), vadovė I. Baranauskienė.
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Intervention Mapping;

Modernios sveikatos ugdymo ir stiprinimo technologijos.

     

 

 • Kita

Lietuvos sveikatos ugdymo ir stiprinimo asociacijos prezidentė.

Žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ redaktorių kolegijos narė.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Rasos Jankauskienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje