Daiva Vizbaraitė

 

 

 

Dr. DAIVA VIZBARAITĖ

Docentė, mokslo darbuotoja

 

 

El. paštas: daiva.vizbaraite@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1996 m. įgijo biologijos magistro laipsnį LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2000 m. apsigynė daktaro disertaciją ,,Aerobinių pratybų ir maisto kaloringumo apribojimo poveikis kūno kompozicijai“ (biomedicinos mokslai, biologija).

Dirba mokslo darbuotoja LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Sportininkų mityba;

Fizinis aktyvumas;

Kūno kompozicija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Sporto fiziologija ir genetika“ ir ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupių ,,Sporto fiziologija“ ir ,,Ergogeninių maisto papildų sportininkams tyrimai“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Stasiule L, Capkauskiene S, Vizbaraite D, Stasiulis A. Deep mineral water accelerates recovery after dehydrating aerobic exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Int Soc Sports Nutr. 2014 Jun 26;11:34. doi: 10.1186/1550-2783-11-34. eCollection 2014.
 2. Mickevičienė D, Motiejūnaitė K, Karanauskienė D, Skurvydas A, Vizbaraitė D, Krutulytė G, Rimdeikienė I. Gender-dependent bimanual task performance. Medicina (Kaunas). 2011;47(9):497-503. Epub 2011 Dec 13.
 3. Stasiulis A, Mockiene A, Vizbaraite D, Mockus P. Aerobic exercise-induced changes in body composition and blood lipids in young women. Medicina (Kaunas). 2010;46(2):129-34. English, Lithuanian.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) ,,OmegaMarine Forte+ žuvies taukų maisto papildo poveikis žmogaus plasmos lipidų pokyčiams“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,Natural Pharmaceuticals“.
 2. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA.
 3. Projekto (2013) ,,Elektrokardiogramos bei fizinio aktyvumo vertinimo metodikų, materialinių modelių, skaičiavimo algoritmų tiriamieji darbai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,BALTEC CNC TECHNOLOGIES“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Sportuojančių žmonių mityba ir metabolizmas;

Sportininkų mityba;

Funkcinė anatomija ir biochemija;

Mityba ir maisto sauga;

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūra;

Mitybos ir maisto saugos pagrindai;

Fizinis aktyvumas ir mityba (Mityba I);

Mitybos intevencinio plano rengimas.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Daivos Vizbaraitės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje