Diana Rėklaitienė

 

 

 

Dr. DIANA RĖKLAITIENĖ
Docentė

 

 

El. paštas: diana.reklaitiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1995 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) baigė kineziterapijos bakalauro studijas.

1997 m. baigė kineziterapijos magistro studijas.

2003 m. jungtinėje Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) ir Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas, LEU) doktorantūroje apsigynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją.

Nuo 1997 m. dirbo asistente ir lektore Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

Nuo 2009 m. Taikomosios fizinės veiklos katedros docentė.

2009—2011 m. dirbo Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros vedėja.

Šiuo metu yra LSU Treniravimo mokslo katedros vedėja.

Taip pat ji yra LSU Senato narė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Neįgaliųjų, pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų, socialinėje atskirtyje esančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas per fizinę veiklą, rekreacines veiklas;

Aplinkos pritaikymas ir galimybės neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms aktyviai dalyvauti integruotose rekreacinėse, sportinėse veiklose, visuomeniniame gyvenime;

Sveikatinimo ir medicininis turizmas, neįgaliųjų turizmo galimybės;

Reabilitacijos ir sveikatinimo srityse dirbančiųjų kvalifikacija ir kompetencija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo kryptims ,,Smegenys ir griaučių raumenys“ ir ,,Sportininkų rengimo technologijos“. Yra pastarosios krypties vadovė.

Mokslininkų grupės ,,SUP – emocijos ir elgesys“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Selickaitė, Dovilė Rėklaitienė, Diana Global Impact of Erasmus Exchange Students for Lithuania: When Its Success Can Be Named Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas ISSN 1648-4460 2015, vol. 14, No. p. 534-547.
 2. Selickaitė, Dovilė; Rėklaitienė, Diana; Požėrienė, Jūratė. Peculiarities of psychomotor reaction of schoolchildren with intellectual disabilities: aspects of moderate intensity exercising and age // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, Nr. 3(94), p. 46-56. [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IndexCopernicus; SportDiscus with Full Text (EBSCO); 0,333].
 3. Jasinskas, Edmundas; Rėklaitienė, Diana; Švagždienė, Biruta. Evaluation of service quality in fitness centres // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2013, vol. 12, No. 1(28), p. 108-124. [ISI Master Journal List; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); EconLit with Full Text (EBSCO); IBSS; SCOPUS]. [cit. rod.: 0,991, kat. cit. rod.: 1,371 (2011 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2013))].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Martin E. Block, Professor, Director Master's Program in Adapted Physical Education Kinesiology Program, Department of Human Services, Curry School of Education, University of Virginia, Charlottesville, VA.

Yeshayahu Hutzler Ph.D , Zinman College of Physical Education School of Health Sciences at the Wingate Institute, Israel.

Martin Kudlacek, Assoc.prof. dr., Palacky Universitas, Olomouc, Čekijos respublika.

Aija Klavina, prof. Dr. Latvian Academy of Sport Education.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2012-2014) ,,Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, probleminio elgesio keitimo technologijos per fizinę veiklą“ vykdytoja. Projektas finansuojamas LMT,  MIP-12299.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Zienius, M. (2015). ,,Jaunųjų golfo žaidėjų treniravimo valdymas“ (Tarybos narė).
 2. Matulaitis, K. (2013). ,,Sabonio krepšinio centro jaunųjų krepšininkų treniravimas(is)“ (Tarybos narė).
 3. LSU doktorantė Selickaitė, D. (šiuo metu) „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgalinimas per mokyklos edukacinę aplinką“ (mokslinė vadovė).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Universalus dizainas: integracija ir reabilitacija;

Neįgaliųjų rekreacija;

Slaugos pagrindai ir senyvo amžiaus neįgaliųjų fizinė ir funkcinė reabilitacija;

Mokslinė taikomoji praktika;

Projektų valdymas;

Gyvenimo kokybė ir inkliuzinė rekreacija.

     

 

 • Kita

Nuo 2011 iki 2016 metų dalyvauja Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijoje ir vertina nevyriausybinių organizacijų teikiamus finasuoti projektus.

 

Skaitytos paskaitos:

Pekino Sporto Universitete, Kinija 2016 05 07 –  14;

Gedik Universitetas, Stambulas, Turkija 2015 03 15-20;

Belgija, Free University college Brussels, 2014 04 22-26,

Olomouco universitetas, Čekija 2013 04 14-18;

Porto Fernando Pessoa universitetas, Portugalija 2012 03 26-30;

Stokholmo universitetas, Švedija 2011 05 09-13;

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Suomija  2014 03 24-28, 2013 03 18-22; 2012 03 19-23; 2011 03 22-26;

Valensijos Universitetas, Ispanija 2010 05 17–21;

2013 11 26 – 28 stažuotė Odenso Universitete (University of Southern Denmark).

 

International federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) – narė;

European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) – narė.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Dianos Rėklaitienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje