Jūratė Požėrienė

 

 

 

Dr. JŪRATĖ POŽĖRIENĖ 
Docentė

 

 

El. paštas: jurate.pozeriene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1995 m. baigė kineziterapijos bakalauro studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1997 m. baigė kineziterapijos magistro studijas.

nuo 1997 m. dirba Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2002 m. jungtinėje Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) ir Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) doktorantūroje apginė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį.

nuo 2009 m. – LSU Taikomosios fizinės veiklos katedros docentė.

,,Kineziterapija“ ir ,,Taikomoji fizinė veikla“  studijų programų direktorė.

nuo 2016 Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros vedėja

Taip pat ji yra LSU Senato narė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Neįgaliųjų fizinė, psichologinė ir socialinė reabilitacija bei jų įgalinimas per taikomąją fizinę veiklą.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupės ,,SUP – emocijos ir elgesys“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Ostasevičienė, V., Gaižauskienė, A.,l Požėrienė, J., Rėklaitienė, D. (2015). Inkliuzinio fizinio ugdymo poveikis vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, emocijų ir elgesio savybių raiškai. (monografija) Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 223 p.
 2. Rėklaitienė, D., Gaižauskienė, A., Ostasevičienė, V., Požėrienė, J. (2014). Assessment of emotional and behaviour disorders of girls living in restricted environment and intervention strategies through physical activity. Baltic Journal of Sport & Health Sciences, 4(95), 31-39. 
 3. Rėklaitienė, D. Požėrienė, J. (2013). Accessibility of physical activity facilities in local surroundings according to elderly with disabilities. Spor Bilimleri Dergisi=Hacettepe Journal of Sport Sciences: 19th International Symposium of Adapted Physical Activity "Bridging the Gaps", Istanbul, Turkey, 19-23 July 2013, p. 191-195.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Aija Klavina, Profesorius, Latvijos sporto pedagogikos akademija, Ryga.

Martin Kudlacek, Assoc.prof. dr., Palacky Universitas, Olomouc, Čekijos respublika.

Martin E. Block, Professor, Director Master's Program in Adapted Physical Education Program, Department of Human Services, Curry School of Education, University of Virginia, Charlottesville, VA.

Yeshayahu Hutzler Ph.D , Zinman College of Physical Education School of Health Sciences at the Wingate Institute, Israel.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA.
 2. Projekto (2012-2014) ,,Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, probleminio elgesio keitimo technologijos per fizinę veiklą“ vykdytoja. Projektas finansuojamas LMT,  MIP-12299.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Fizinis aktyvumas ir negalia;

Neįgaliųjų fizinė reabilitacija ir taikomasis fizinis ugdymas;

Psichomotorinė raida ir jos sutrikimai;

Socialinio elgesio ir įgūdžių ugdymo technologijos;

Masažo pagrindai ir gydomasis masažas.

     

 

 • Kita

Dalyvavimas studijų projektuose:

2006-2008 m. ES SF projektas. LKKA studijų programų tobulinimas ir pritaikymas negalias turinčių asmenų specialiesiems poreikiams, diegiant naujus studijų metodus ir technologijų praktinį mokymą, tinkamą rengiant specialistus dirbti su neįgaliais asmenimis integruotomis sąlygomis‘, Nr.BPD2004–ESF-2.4.0-03-05/0139 dalyvė tarp 10 kitų LKKA dėstytojų.

2006–2008 m. ES SF projektas. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darbui su įvairias negalias turinčiais mokiniais bendrojo lavinimo mokykloje, BPD2004-ESF-2.4.0-05/) Projekto dalyvė tarp 4 LKKA dėstytojų.

2009–2010 NORD PLUS projetas Taikomojo elgesio analizė, ankstyvoji intervencija, autizmas ir raidos sutrikimai. Nr. ID17250, 4 universitetai, Koordinatorė

2013 m. Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotas projektas “Studijos be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija į LSU bendruomenę“, dalyvė

2014 m. Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotas projektas “ „Studijos visiems? De jure de facto: paramos neįgaliesiems poreikių ir prieinamumo analizė““, vadovė

2013-2014 m. NORD PLUS aukštojo mokslo projetas „ Šiaurės šalių Taikomosios fizinės veikos magistras“ (jungtinės studijų programos kūrimas tarp 4 universitetų) Projekto vadovas

2012 – 2017 m. NorD PLUS  projektas „Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly Care“, projekto dalyvis

 

Skaitytos paskaitos:

Romos "Foro Italico" universitete, Italija 2016 05 18-20

Gedik Universitetas, Stambulas, Turkija 2015 03 15-20;

Briuselio laisvoji universitetinė kolegija “Ilya Prigogine”, Belgija, 2014 04 22-26,

HAAGA-HELIA Taikomųjų mokslų universitetas, Suomija 2014 03 24-28;

Palackio universitetas, Olomouc, Čekija, 2013 04 14-18;

Valensijos Universitetas, Ispanija, 2010 05 17–21;

2013 11 26 – 28  mokslinė stažuotė Odens Universitete (University of Southern Denmark).

 

Narystės:

Nuo 1999 m. Tarptautinės taikomosios fizinės veiklos asociacijos narys

Nuo 2005 m. Europos taikomosios fizinės veiklos asociacijos narys

2000-2010 m. Lietuvos Specialiosios olimpiados komiteto generalinis sekretorius

Nuo 2005 m. Lietuvos neurodimaninės asociacijos narys 

Nuo 2011 m. iki dabar Lietuvos taikomosios fizinės veiklos asociacijos pirmininkė

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Jūratės Požėrienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje