Jonas Poderys

 

 

 

Habil. dr. JONAS PODERYS

Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
 

 

Tel nr.: +370 37 302 674

El. paštas: jonas.poderys@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1975 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1982 m. baigė LVKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) aspirantūrą.

1983 m. Leningrado eksperimentinės medicinos institute apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją.

1988 m. suteiktas docento vardas.

2001 m. apgintas habilitacinis darbas (biomedicinos mokslai, biologija (01B).

2001 m. suteiktas profesoriaus vardas.

1975 – 1978 m. Fizinio  lavinimo vadovas, Jonavos 34-VPTM.

1978 – 1979 m.  Lietuvos kūno kultūros instituto (LKKI; dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) dėstytojas.

1980 – 1983 m. LKKI aspirantas.

1983 – 1985 m. Lengvosios atletikos katedros vyr. dėstytojas (LKKI; dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1986 – 1988 m.  Lengvosios atletikos katedros vedėjas (LKKI; dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1988 –1990 m. Maskvos centrinis kūno kultūros instituto doktorantas.

1990 – 1992 m. Trenerių fakulteto dekanas (LKKI; dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1992 – 1993 m. Prorektorius studijų reikalams (LKKI; dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1992-07-15 – 1992-09-20   l.e.p. LKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) rektorius.

1994 – 2001 m. Kauno medicinos universiteto (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) docentas.

2001–2003 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) prorektorius mokslo reikalams.

2003– 2015 Kineziologijos laboratorijos vedėjas, LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), Lengvosios atletikos katedros profesorius.

2015 ir šiuo metu – LSU Treniravimo mokslo katedros profesorius; Sporto mokslo inovacijų instituto vyriausias mokslo darbuotojas.

LSU Senato narys.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Raumenų kraujotaka ir darbingumas;

Organizmo funkcinės būklės kompleksinis vertinimas;

Žmogaus sveikatos ir darbingumo gerinimas.

Kompleksiniai mokslinių tyrimų projektai (įrangos fiziologinių procesų stebėsenai natūraliomis judėjimo sąlygomis kūrimas).

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupės ,,Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas“ vadovas.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Poderys, Jonas; Buliuolis, Alfonsas; Grūnovas, Albinas [Grunovas, A.]; Vainoras, Alfonsas; Ruseckas, Rimtautas. Analysis of Accelerometer Signals for Monitoring of Physical Activity – Methods and Application Results // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, no. 6(94), p. 85-88.
 2. Venskaitytė, Eurelija; Poderys, Jonas; Balagué, N.; Bikulčienė, L.. Assessment of Dynamics of Inter-Parameter Concatenation during Exercise Tests // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, no. 6(94), p. 89-92.
 3. Poderys, Jonas; Venskaitytė, Eurelija; Poderienė, Kristina; Buliuolis, Alfonsas; Vainoras, Alfonsas. Functional state assessment on the dynamics of interparametric concatenations during exercise tests // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, T. 46, Nr. 6, p. 429-434. 
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Mokslininkai

Institucija

Bendrų tyrimų tematika

Prof. dr. N. Balague

University of Barselona, National Institute of Physical Education of Catalonia

Nuovargio ir funkcinės būklės mechanizmų tyrimai

Prof. dr. R. Christovski

University of Western Macedonia

Nuovargio ir funkcinės būklės vertinimo algoritmų kūrimas

Prof. dr. J. Lauznis

Riga Technical University

Biomedicininės įrangos ir naujų organizmo funkcinės būklės registravimo ir vertinimo metodų kūrimas.

Prof. habil. dr.  D. Vasiliauskas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Kardiologijos institutas

Klinikinės kardiologijos laboratorija,

Kardiologinės reabilitacijos ir antrinės profilaktikos grupė.

Skirtingos sportinės specializacijos atletų širdies ir kraujagyslių sistemos bei kraujo biocheminiai tyrimai

Prof. dr. M. Ragulskis

Prof. dr. Z. Navickas

Doc. dr. L. Bikulčienė

Kauno technologijos universitetas,

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas,

Taikomosios matematikos katedra.

Matematinių modelių taikymai organizmo funkcinės būsenos vertinimui kūrimas.

Prof. habil.dr. A. Vainoras

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Kineziologijos katedra.

Kompleksinių sistemų modeliai ir jų taikymai organizmo funkcinei būsenų vertinti.

Dr. L. Gargasas

Doc. dr.  S. Korsakas

Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas,

Kardiologijos institutas, Kardiologinių procesų automatizacijos laboratorija.

Elektrokardiografinių metodų taikymai sportuojančių asmenų ir reabilitacijos procesų vertinimuose.

Prof. habil. dr. A. Lukoševičius

Doc. dr.  V. Morozas

Kauno technologijos universitetas

Biomedicininės inžinerijos institutas.

Nuovargio ir organizmo funkcinių galių vertinimo metodikų kūrimas.

Prof. dr. A. Paulauskas

Vytauto Didžiojo universitetas

Biologijos katedra.

Genetinių veiksnių  įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinei būklei tyrimai.

Kazimieras Steponavičius

Laura Šiaučiukovaitė

 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Lietuvos olimpinis sporto centras  (LOSC)

LOSC Kauno filialas

Olimpinių rinktinių moksliniai tyrimai

Delphine Senechal

Eolane Les Ulis

EUREKA tarptautinio MT projekto “CareWare” darbai

“Išmanioji apranga”

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015-2016) ,,Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ vadovas. Projektas finansuojamas MITA, EUREKA.
 2. Kompleksinio MT projektas „Paskirstyto intelekto kineziologinė kardiologinė monitoravimo sistema“ (Lietuvos mokslo ir studijų fondas).
 3. Kompleksinio MT projektas „Kineziologinė judėjimo/judesių greičio monitoravimo sistema" (Lietuvos mokslo ir studijų fondas).
 4. ,,Sportininko judesių greičio registratoriaus kūrimas" (Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondas).
 5. EUREKA programos projektas „Mobilus asmeninis EKG monitorius “HEART GUARD“ (Tarptautinių projektų plėtros agentūra).
 6. Aukštųjų technologijų programos projektas „Vita Active“ (Lietuvos mokslo ir studijų fondas).
 7. Projekto (2012) ,,Plaukikų parengtumo monitoringo ir treniruočių proceso optimizavimas“ vykdytojas. Projektas finansuojamas Kauno centro sporto mokyklos.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Berneckė, Vaida (2016). ,,Testų, vertinančių neuroraumeninę bei pažinimo funkcijas, patikimumas ir daugiamatis stabilumas lyties aspektu“ (Tarybos narys).
 2. Kilikevičienė, S. (2015). ,,Fizinės treniruotės kryptingumo poveikis deguonies suvartojimo ir EMG kaitai bėgant skirtingu greičiu“ (Tarybos narys).
 3. Repšaitė V. (2015). ,,Diferencinio mokymo poveikis  asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, funkciniams judesiams ir savarankiškumui" (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas).
 4. Trinkūnienė, L. (2014). ,,Kūno kultūros mokytojų dalykinės pozicijos ir savijautos sąsaja“ (Tarybos narys).
 5. Papievienė, V. (2014). ,,Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių dinaminių sąsajų ypatybės atliekant didėjantį fizinį krūvį iki negalėjimo“ (mokslinis vadovas).
 6. Dargevičiūtė, G. (2014). ,,Griaučių raumenų jėgos depresijos po raumens sutrumpėjimo priklausomybė nuo nuovargio, postaktyvacinės potenciacijos ir atlikto darbo“ (Tarybos narys).
 7. Kilikevičius, A. (2014). ,,Genetinės ir genominės pelių įvairovės nulemtos raumenų savybės ir jų adaptacija treniruotėms“ (oponentas).
 8. Taletavičienė, G. (2014). ,,Elektrokardiografinių rodiklių ir jų dinaminių sąsajų kaita bendrosios krioterapijos ir peloidoterapijos procedūrų metu" (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, konsultantas).
 9. Darbutas, T. (2013). ,,Galvos smegenų infarkto poveikis rankos ir kojos raumenų izometrinių susitraukimų ir judesių tikslumo bei stabilumo valdymui“ (Tarybos narys).
 10. Straubergaitė, L. (2013). ,,Jojimo ir pratimų ant didžiojo kamuolio poveikis sveikų vaikų ir vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, bendrajai motorikai, raumenų aktyvumo simetriškumui ir psichoemocinei būsenai“ (Tarybos narys).
 11. Baranauskienė, N. (2013). ,,Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio poveikis kvėpavimo dujų apykaitos ir raumenų elektrinio aktyvumo kaitai atliekant skirtingo intensyvumo krūvį veloergometru“ (Tarybos narys).
 12. Kalasauskienė, A. (2012). ,,Galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos reakcijų tyrimų ramybėje ir fizinio krūvio metu sąsajos“ (oponentas).
 13. Zacharienė, B. (2012). ,,Centrinių ir periferinių širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitos ypatybės, atliekant globalaus, regioninio pobūdžio bei lokaliuosius fizinius krūvius“ (mokslinis vadovas).
 14. Kreivytė, R. (2012). ,,Skirtingų mokymo (si) metodikų bei pagalbinių priemonių taikymo poveikis baudos metimų tikslumui“ (Tarybos narys).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Sportininkų testavimo metodologija;

Kineziologija;

Sports Coaching;

Training Biomotor Abilities;

Research Methods and Empirical Observation.

Prof. J. Poderys kasmet vyksta į kitus Europos universitetus skaityti paskaitų universitetų studentams, dėstytojams, tyrėjams; daugelį studijų dalykų dėsto anglų kalba kitų šalių studentams atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų manų programas.

     

 

 • Kita

Žurnalo „Ugdymas, kūno kultūra, sportas“ vyriausiasis redaktorius.

Nuo 2001 – Lietuvos biomedicininės inžinerijos draugijos valdybos  narys, žurnalo „Sporto mokslas“ red. kolegijos narys.

2003–2008 – Lietuvos lengvosios atletikos federacijos ilgųjų nuotolių bėgimų vyr. treneris.

Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų mokslinių tyrimų grupės vadovas.

Nuo 2014 – Lietuvos fiziologų draugijos vicepirmininkas.

Nuo 2013 m. – žurnalo „Baltic Journal of Sport and Health Sciences“ vyr. redaktorius.

Nuo 2015 – Baltijos šalių sporto mokslo asociacijos viceprezidentas.

Kartu su Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkais vyko į Sidnėjaus (2000), Atėnų (2004), Pekino (2008), Londono (2012) olimpines žaidynes, atlikti sportininkų organizmo treniruotumo, funkcinės būklės vertinimo ir adaptacijos į staiga pasikeitusias geografines sąlygas tyrimus.

Nuo 2001 – Lietuvos biomedicininės inžinerijos draugijos valdybos  narys,.

 

Vadovėliai ir studijų knygos:

Lengvoji atletika (1987);

Lengvoji atletika (1995);

Asmens sveikatos ugdymas (2000);

Kineziologijos pagrindai (2004);

Lengvoji atletika (2008);

Sporto medicinos pagrindai (2008);

Kineziologija (2008);

Sports Coaching (Basics)  (2012).

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimai:

Lietuvos respublikos vyriausybės jubiliejiniu tūkstantmečio medaliu (2009).

Padėkos raštu už mokslinius pasiekimus bei sportininkų ir specialistų rengimą (2009).

Daug kartų buvo apdovanotas LR Vyriausybės proginėmis dovanomis, vardiniu laikrodžius, proginiais suvenyrais, piniginiais prizais.

 

Lietuvos Respublikos prezidento apdovanojimai:

Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus medaliu (2007).

 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto apdovanojimai:

„Olimpine žvaigžde“ (2002);

Specialieji padėkos raštai už Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų rengimą (2000, 2004 ir 2008).

 

Kūno kultūros ir sporto departamento apdovanojimai:

Medaliu „Už nuopelnus sportui” (2004).

Padėkos raštais už sportininkų pergales Europos ir Pasaulio čempionatuose

(2003; 2004; 2006; 2007; 2008 ir 2009).

Nominacijos raštais “Produktyviausias metų sporto mokslininkas” (2007 ir 2008).

2010 m.  suteiktas Lietuvos nusipelniusio sporto darbuotojo vardas.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Jono Poderio mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje