Daiva Majauskienė

 

 

 

Dr. DAIVA MAJAUSKIENĖ

Lektorė

 

 

Tel. nr.: +370 37 30 26 26

El. paštas: daiva.majauskiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1995 m. įgyta istoriko kvalifikacija, Vilniaus universitetas.

2000 m. edukologijos magistras, Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2008 m. studijos doktorantūroje (socialiniai mokslai, edukologija), Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2013 m. Lietuvos sporto universitete apginta daktaro disertacija tema "Olimpizmo raiška ir dermė su mokyklos kultūra ir prosocialiu elgesiu".

Nuo 2006 m. iki  dabar dirba Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje lektore, Lietuvos sporto universitete.

Nuo 2012 m. iki dabar dirba Doktorantūros ir mokslo skyriaus specialiste Lietuvos sporto universitete.

Lietuvos sporto universiteto Senato narė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Kūno kultūros ir sporto istorija;

Olimpinis ugdymas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims - ,,Smegenys ir griaučių raumenys“ ir ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupių ,,Chaoso kaitos metodologijos“ ir ,,Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Šukys, Saulius, Majauskienė, Daiva. Effects of an integrated Olympic education program on adolescent athletes‘ values and sport behavior. Social Behavior and Personality : An International Journal. ISSN 0301-2212 2014, vol. 42, no. 5. p. 811-822.
 2. Šukys, Saulius, Majauskienė, Daiva, Česnaitienė, Vida Janina, Karanauskienė, Diana.  Do parents’ exercise habits predict 13–18-year-old adolescents’ involvement in sport? Journal of Sports Science and Medicine. ISSN 1303-2968 2014, vol. 13, issue 3. p. 522-528.
 3. Skurvydas, Albertas, Majauskienė, Daiva. Sporto mokslo raidos ypatumai Lietuvos sporto universitete. Sporto mokslas. ISSN 1392-1401 2014, Nr. 3(77). p. 2-8.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2014) ,,Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimo tyrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Kūno kultūros ir sporto skyriaus sporto mokyklos "Viltis".
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Kūno kultūra ir sportas istorijoje;

Olimpizmo ir studentų sporto istorija.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Daivos Majauskienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje