Brigita Miežienė

 

 

Dr. BRIGITA MIEŽIENĖ

Lektorė, mokslo darbuotoja

 

 

Tel. nr. + 370 37 302638

El. paštas: brigita.mieziene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2016 – Psichologijos mokslų daktaro laipsnis (VDU)

2008 m. Vytauto Didžiojo universitete (toliau – VDU) įgytas Psichologijos bakalauras.

2010 m. įgytas Sveikatos psichologijos magistras (VDU).

2011 iki dabar Psichologijos doktorantūra (VDU).

2011 – 2013 m. Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros asistentė (LSU).

2013 – dabar  Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros lektorė (LSU).

2012 – dabar  Sporto mokslo ir inovacijų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Su sveikata susijusio elgesio modeliai ir teorijos;

Fizinį aktyvumą ir pasyvumą lemiantys psichosocialiniai veiksniai;

Fizinio pajėgumo įvertinimas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupių ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas“ ir ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Venckunas, T., Emeljanovas, A., Mieziene, B., & Volbekiene, V. (2016). Secular trends in physical fitness and body size in Lithuanian children and adolescents between 1992 and 2012. Journal of Epidemiology and Community Health, jech-2016.
 2. Mok, M. M., Chin, M. K., Chen, S., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Bronikowski, M., ... & Phua, K. W. (2014). Psychometric Properties of the Attitudes toward Physical Activity Scale: A Rasch Analysis Based on Data From Five Locations. Journal of applied measurement, 16(4), 379-400.
 3. Jankauskiene, R., & Mieziene, B. (2013). Exercise goals as predictors of body image concerns, social physique anxiety and legal supplement use among fitness center exercisers. International Journal of Sport Psychology, 44(1), 69-91.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Pagrindiniai užsienio partneriai:

Prof. Dr. Ingunn Fjørtoft, Dr. Lise Kjønniksen,  Pietryčių Norvegijos universiteto koledžas (Norvegija);

Prof. habil. dr. Henning Budde, Hamburgo medicinos institutas, (Vokietija);

Scheuer Claude, Liuksemburgo universitetas (Liuksemburgas);

Prof. Dr. Uwe Pühse, Baselio universitetas (Šveicarija);

Prof. dr. Marc Cloes, Liege universitetas (Belgija);

Dr. Dario Novak, dr. Goran Sporis, Natalija Babic, Zagrebo universitetas (Kroatija);

Prof. dr. Vello Hein, assoc. Prof. dr. Jarek Maestu, Tartu universitetas (Estija);

HOPSports, Inc., Prof. Dr. Ming-kai Chin (JAV).

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. ,,Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimas bei lemiantys veiksniai "(2013-2014 m.). Finansavimo šaltiniai – Lietuvos mokslo taryba (Nr. MIP-003/2013); Mokslininkų grupių projektai (143 000 Lt.), Projekto vykdytoja.
 2. LR ŠMM projektas ,,Lietuvos studentų požiūrio į sveikatos ugdymo kompetencijos poreikį švietimo ugdymo krypčių studijose ir jų sveikatos ugdymo kompetencijų lygio tyrimas"  pagal kvietimą „Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimas“. Projekto vykdytoja.  2015 m. S-674, 2000 EUR; Projekto vykdytoja.
 3. 2015 m. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 5–12 klasių mokinių fizinio pajėgumo testų skalės (OV-40, 3630 EUR) Projekto vykdytoja.
 4. 2015 m. Kauno raj. visuomenės sveikatos biuras, Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio 6 - 10 metų amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo programa (DPS-8, 9500 EUR). Projekto vykdytoja.
 5. 2016 m. Projektas “Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo testavimo metodikos parengimas” finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“, pagal priemonę EEE-LT08-ŠMM-01-K. Programa kuruojama Centrinės projektų valdymo agentūros (No. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-018; 75.765,42 Eur); Projekto vykdytoja.
 6. 2016 m. Baltijos-Amerikos laisvės fondas (Dialogo programa) “Vaikų fizinio aktyvumo politika"  (6422 USD). Projekto vadovė.
 7. Projekto (2016) ,,Akademinio sąžiningumo raštingumo bei nesąžiningumo prevencijos aukštosiose mokyklose tyrimas ir visuomenės švietimas: Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų patirtis“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
 8. LR ŠMM projekto „Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimo aukštosiose mokyklose analizė. Socialinės paramos  reikšmė priklausomybių prevencijai ir studentų sveikai gyvensenai“ pagal kvietimą „Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimas“. Projekto vykdytoja. 2016 09 19., Nr. S-502.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas (BA);

Sveikatos ugdymo ir stiprinimo metodologija (BA);

Behavior change models (BA);

Professional communication (BA);

Individual consultation (BA);

Tarpdisiplininis fizinis ugdymas (MA);

Research methods and empirical observation (MA).

     

 

 • Kita

Kviestinis asmuo iš Lietuvos forume „Global Forum for Physical Education Pedagogy“ (2014 Pietų Afrika; 2016 Turkija).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Brigitos Miežienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje