Naujame LSU docento vadovėlyje – apie kritinio mąstymo problematiką ir metodus

  Universiteto bibliotekoje vykusioje popietėje LSU doc. dr. Tomas Saulius pristatė vadovėlį „Kritinio mąstymo metodai“, atsakė į skaitytojų klausimus.

  Pasak autoriaus, vadovėlyje supažindinama su kritinio mąstymo problematika ir metodais. Aptariama kritinio mąstymo sąvoka, nagrinėjamas kalbos aiškumo ir tikslumo klausimas, pristatomi grafiniai teksto analizės metodai ir kt.

  Vadovėlis skiriamas įvairių specialybių aukštųjų mokyklų studentams, siekiantiems geriau įsisavinti žinias, veiksmingai dirbti ir bendradarbiauti per paskaitas bei seminarus, pirmiausia – pirmakursiams, kuriems dažnai būna per sunku savarankiškai gilintis į teorinius tekstus bei atlikti įvairias rašomųjų darbų užduotis. Vadovėlis taip pat bus naudingas visiems, norintiems tobulėti, lavinti mąstymą, gebėjimą analizuoti ir vertinti informaciją, efektyviai taikyti čia pristatytas darbo su informacija priemones.

 

Bibliotekos informacija

Galerija