2017 M. PRENUMERUOJAMI PERIODINIAI LEIDINIAI BIBLIOTEKOJE