Vartotojų aptarnavimas

ABONEMENTAS (I a.)
Abonemento fondą sudaro vadovėliai, visų sričių mokomoji ir informacinė literatūra.
Leidiniai išduodami į namus. Mokomoji literatūra išduodama į namus vieno semestro laikotarpiui, mokslinė ir grožinė literatūra – 3 savaitėms.
Norėdami užsakyti LSU bibliotekoje saugomus leidinius prisijunkite prie bibliotekos el. katalogo.
Vartotojai gali gauti tik vieną to paties pavadinimo egzempliorių.
Naudojimosi leidiniais terminas gali būti pratęstas, jei jų nereikia kitiems vartotojams.
Leidinių išdavimo ir grąžinimo klausimais rašykite skaitytojai@lsu.lt

Knygas prašome grąžinti laiku. Negrąžinus knygos nustatytu laiku, mokėsite delspinigius: 0,03 Eur už kiekvieną uždelstą dieną (už kiekvieną knygą).

Yra 8 darbo vietos, iš jų 5 kompiuterizuotos.
Galimybė naudotis internetu, bevieliu ryšiu.
Teikiamos TBA paslaugos.

GRUPINIO DARBO SKAITYKLA (I a.)
Yra 8 darbo vietos, iš jų 4 kompiuterizuotos.
Suteikiama galimybė naudotis internetu, bevieliu ryšiu, yra televizorius.
Skaitykloje vyksta mokymai ir kiti renginiai.
Grupinio darbo skaityklą galite rezervuoti tel. 8 690 09937
el. p.: vilija.bukauskiene@lsu.lt.

PERIODIKOS IR INTERNETO SKAITYKLA (II a.)
Saugomi einamųjų metų Lietuvos ir užsienio periodiniai leidiniai ir praėjusių  5 metų žurnalai. Leidiniai skaitomi vietoje.
Skaitykloje saugojamas  laikraščio  „SPORTAS“  archyvas nuo 1952 m.
Yra 30 darbo vietų, iš jų 18 – kompiuterizuotos.
Suteikiama galimybė naudotis internetu ir bevieliu interneto ryšiu, yra įdiegta SPSS programa.
Teikiamos mokamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos. Spausdinimas ir kopijavimas – 0,04 Eur, skenavimas – 0,01 Eur.
Konsultuojama informacijos paieškos elektroniniuose ištekliuose klausimais, suteikiami nuotolinės prieigos prie prenumeruojamų ir testuojamų duomenų bazių slaptažodžiai.
Rengiamos parodos, teminiai ir vaizdiniai stendai.

BENDROJI IR GRUPINIO DARBO SKAITYKLA (III a.)
Skaityklos atvirą fondą sudaro visų sričių mokomieji ir informaciniai leidiniai, disertacijos, disertacijų santraukos, magistro darbai, konferencijų medžiagos.
Skaitykloje sukaupta turtinga leidyklos „HUMAN KINETICS“ kūno kultūros ir sporto leidinių kolekcija anglų kalba.
Yra 40 darbo vietų, 14 iš jų – kompiuterizuotos.
Suteikiama galimybė naudotis internetu ir bevieliu interneto ryšiu, grupinio darbo skaityklų kompiuteriuose yra įdiegta SPSS programa.

Teikiamos mokamos spausdinimo, skenavimo ir kopijavimo paslaugos. Spausdinimas ir kopijavimas – 0,04 Eur, skenavimas – 0,01 Eur.
Teikiamos teminio bibliotekininko paslaugos.
Konsultuojama informacijos paieškos elektroniniuose informacijos ištekliuose klausimais, suteikiami nuotolinės prieigos prie prenumeruojamų ir testuojamų duomenų bazių slaptažodžiai.
Rengiamos teminės ir naujų knygų parodos, organizuojami bibliotekos seminarai ir kiti renginiai.
Teikiamos mokamos kopijavimo paslaugos. Kopijos kaina – 0,04 Eur.
Grupinio darbo skaityklas galima rezervuoti iš anksto,  tel. 8 690 09937,el. p.: vilija.bukauskiene@lsu.lt.
Pastaba: neatvykus laiku (po 15 min.), rezervacija atšaukiama.

LEIDINIŲ KOMPLEKTAVIMO IR TVARKYMO GRUPĖ (II a.)
Leidiniai komplektuojami, atsižvelgiant į LSU studijų ir mokslo kryptis, akademinės bendruomenės poreikius.
Visi bibliotekos veiklos procesai – komplektavimas, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas, informacijos paieška ir pateikimas, statistika – yra automatizuoti, veikia visi bibliotekinės sistemos Aleph 500 moduliai.
Bibliotekos elektroninis katalogas nuo 1999 metų veikia integralios  bibliotekinės sistemos Aleph 500 ( Izraelio firma ExLibris ) pagrindu. Ši bibliotekinė informacijos sistema pakeitė prieš tai veikusią automatizuotą sistemą CICERO.
Nuo 2001 m. kuriama Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazė, nuo 2007 m. – studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė.
2015 m. pradėta įsisavinti Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLAba.
Grupės funkcijos:
Knygų, periodinių leidinių ir kitų dokumentų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, atranka ir užsakymas.
Privačių asmenų, organizacijų, įvairių fondų bibliotekai dovanotų leidinių atranka, priėmimas.
Leidinių tvarkymas, paruošimas saugojimui ir paskirstymas bibliotekos padaliniams.
Informacijos apie naujai gautus leidinius teikimas Universiteto bendruomenei.
Retrospektyvinis leidinių tvarkymas (elektroninis katalogas nuolat papildomas ankstesnių metų leidiniais).
LSU mokslo publikacijų registravimas, ataskaitų ir bibliografinių sąrašų rengimas.
Statistinės informacijos teikimas Universiteto mokslinės produkcijos vertinimo reikmėms.