TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA 2017 M. GEGUŽĖS 11-12 D.

KVIETIMAS
MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
2017 m. gegužės 11-12 d.

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines rekreacijos, laisvalaikio, turizmo ir sporto verslo aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai, socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

  • Turizmo verslas globalizacijos kontekste;
  • Sporto vadybos aktualijos;
  • Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje;
  • Verslas  ir vadyba globalizacijos kontekste;
  • Technologijos – inovacijos, studijos, verslas;
  • Informacinių technologijų taikymas studijų procese.

Konferencijos vieta – Lietuvos sporto universitetas Sporto edukologijos fakultetas Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos  katedra, adresas: Perkūno al. 3A, Kaunas

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Svarbios datos:

Iki  2017 m. balandžio 28 d. užpildyti Konferencijos dalyvio registracijos formą ir pateikti tezes el paštu: conference2017@lsu.lt
2017 m. gegužės 11-12 d. d. konferencija
Iki  2017 m. gegužės 19  d. pateikti straipsnius el.paštu: conference2017@lsu.lt

KONFERENCIJOS KALBOS:  lietuvių, anglų, rusų

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje https://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

TEZIŲ PAVADINIMAS

12

Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota

Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)

10

Pusjuodis, kursyvas, lygiavimas i kairę pusę
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)

10

Kursyvas, lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių)

10

Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)

10

Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių

9

Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

1.        Jasinskas, E; Štreimikienė, D.; Švagždienė, B.; Simanavičius, A.(2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.
2.        Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

14

Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota

Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)

12

Pusjuodis, kursyvas, centruota

Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)

12

Kursyvas,  centruota

Anotacija. Anotacijos tekstas (Pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados, iki 200 žodžių)

10

Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)

10

Normalus

Teksto skyrių pavadinimai

12

Pusjuodis,  centruota

Pagrindinis tekstas

12

Normalus

Lentelių ir paveikslų  pavadinimai

10

Normalus,  centruota

Lentelių ir paveikslų tekstas

10

Normalus

Literatūros sąrašas

10

Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę
Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  conference2017@lsu.lt

Konferencijos koordinatorės:
Reda Mickevičiūtė,
tel. 8 37 302662
el.paštas: reda.mickeviciute@lsu.lt

Giedrė Gudaitytė
tel. 8 37 302648;
el.paštas: giedre.gudaityte@lsu.lt
Interneto svetainės: https://www.lsu.lt/Konferencija2017 ir http://www.marko.lt/