Tarpbibliotekinis abonementas

Pageidaujamus leidinius, kurių nėra Universiteto bibliotekoje,  studentai ir darbuotojai gali užsisakyti iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų. Dokumentai iš  Kauno miesto bibliotekų neužsakomi.

Dokumentai, gauti per TBA skaitomi skaitykloje, jų grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka.  Už sugadintą ar pamestą per TBA skolintą leidinį vartotojas sumoka bibliotekos siuntėjos nustatytą kainą.

Dokumentų, užsakytų per TBA, persiuntimo pašto išlaidas bei mokestį už panaudą (jei jo reikalauja skolinanti biblioteka) sumoka vartotojas.

Bibliotekos knygas gali skolintis kitos Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekos. Spaudiniai, esantys skaityklose, reti ir seni, vieninteliai leidiniai, periodika, garsiniai, vaizdiniai ir elektroniniai dokumentai, informaciniai ir kartografiniai leidiniai, meno albumai  kitoms bibliotekoms neskolinami.

Dėl leidinių užsakymo per tarpbibliotekinį abonementą prašome kreiptis  el paštu vilija.bukauskiene@lsu.lt