Prisijungimo instrukcija

Informuojame studento prisijungimo vardas yra 3 vardo ir 3 pavardės raidės pvz.: jonkaz. Dėl pasitaikiusių išimčių, kada studentų vardų ir pavardžių pirmos 3 raidės sutampa, suteikiamas unikalus adresas, prie 3 pirmų vardo ir 3 pavardės raidžių pridedamas skaitmuo pvz.: jonkaz2.

Ta pati tvarka taikoma ir studentų elektroninio pašto adresui. Studentų elektroninio pašto adresai yra tokios struktūros: vardas.pavarde@stud.lsu.lt; pavardės ir vardo lietuviškos raidės keičiamos lotyniškomis (pvz.: Šimaitis keičiama į Simaitis). Jei kelių studentų vardai ir pavardės sutampa, unikalus adresas suteikiamas, prie vardo ir pavardės pridedant skaitmenis
(pvz.: vardenis.pavardenis2@stud.lsu.lt).

Jeigu studentas turi kelis vardus ar kelias pavardes (pvz.: Vardas1 Vardas2 Pavardė) naudojamas pirmas vardas arba pirma pavardė sudarant  adresą (pvz.: vardas1.pavarde@stud.lsu.lt).

Savo prisijungimo vardą ar e-pašto adresą galima sužinoti adresu:  http://is.lsu.lt/pamirsau