Kviečiame registruotis į tarpuniversitetinius pasirenkamuosius studijų dalykus Kauno universitetuose

Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų ir Lietuvos sporto universitetai jau trejus metus bendradarbiauja ir kviečia studentus pasirinkti bei 2024–2025 mokslo metais nemokamai studijuoti tarpuniversitetinius studijų dalykus (modulius).

Nuo 2022 m. keturių Kauno universitetų studentai turi galimybę studijuoti tarpuniversitetinius pirmosios ir antrosios pakopų dalykus kituose miesto universitetuose. Ši inciatyva sulaukė didelio susidomėjimo – studentai rinkosi papildomus dalykus, siekdami praplėsti savo gebėjimus. Studijavusiųjų apklausos rezultatai atskleidė, kad studentai puikiai įvertino šią iniciatyvą, jiems buvo smagu mokytis naujoje aplinkoje, tai suteikė papildomos motyvacijos.

Jei norite praturtinti savo studijas naujomis patirtimis ir domitės dalykais, kurie nėra tiesiogiai susiję su pasirinkta studijų programa – kviečiame pasinaudoti galimybe papildomai studijuoti kitame Kauno universitete. Siūlome įgyti šių kompetencijų: užsienio ir gestų kalbų, psichologijos, trimatės grafikos modeliavimo, mašininio mokymosi, politikos, inovacijų ir mokslinių projektų, fizinės veiklos, sveikos gyvensenos, masažo ir kitų. Naujos žinios padės praplėsti asmenines ir profesines kompetencijas, suteiks papildomų karjeros perspektyvų.

Registracijos anketa. Registracija vykdoma iki 2024 m. birželio 25 d. Vietų skaičius ribotas.

Dalykų sąrašas. Prieš pasirenkant dalyką, prašome susipažinti su jo aprašu ir įvertinti, kurį semestrą (rudens ar pavasario) jis bus dėstomas. Pasirinkti galite vieną dalyką, kuris atitinka Jūsų studijuojamą studijų pakopą ir kuris dėstomas kitame universitete.

Pasirenkamąjį dalyką galėsite studijuoti klausytojo statusu ir pagal savo universiteto vidaus tvarką turėsite galimybę jį pateikti studijų rezultatams įskaityti. Klausytojo sutarties sudarymas ir studijų dalyko klausymas yra nemokamas.

LSU Studijų departamento informacija