Nuotolinis asmens funkcijų vertinimas: inovatyvūs sprendimai nukentėjusiųjų nuo karo Ukrainoje reabilitacijai, Nr. 2023-K-063

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis   Nuotolinis asmens funkcijų vertinimas: inovatyvūs sprendimai nukentėjusiųjų nuo karo Ukrainoje reabilitacijai
Projekto numeris 2023-K-063
Trukmė 2023 09 25  – 2025 09 25 d.
Projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas
Projekto partneriai Ukrainos nacionalinis fizinio ugdymo ir sporto universitetas
Projekto apibendrinimas     Šiuo projektu siekiama sukurti ir įgyvendinti nuotolinį plaštakos ir rankų judesių vertinimą nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje asmenims (pacientams) po traumos prieš reabilitacijos procesą ir jos metu. Dvi vertinimo priemonės suteiks reabilitacijos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams) naujoviškus, lengvai naudojamus metodus, leidžiančius nustatyti viršutinių galūnių funkcinius apribojimus.

Pagrindinė tikslinės grupė – reabilitacijos specialistai iš Ukrainos (iš viso dalyvaus 30). Antrinė tikslinė grupė – LSU specialistai, kurie ves mokymus apie vertinimo instrumentus ir dalinsis reabilitacijos paslaugų teikimo Lietuvoje patirtimi, ypač susijusia su sveikatos priežiūros paslaugomis nukentėjusiems kariams iš Ukrainos. Tikslinė populiacija, kuriai bus naudingi projekto rezultatai, bus pacientai, patyrę viršutinių galūnių sužalojimus karo Ukrainoje metu, kuriems reikia ilgalaikės reabilitacijos. Dviejų reabilitacijos specialistų grupių atranka susijusi su trumpa KT ir ET specializacijų istorija Ukrainoje. Kineziterapijos profesija egzistuoja tik nuo 2018 m., o pirmoji ergoterapijos studijų programa NUPES akredituota tik 2019 m.

 

Projekto programa    Bus patvirtinti du standartizuoti objektyvaus funkcinio tyrimo protokolai Modified Mayo Wrist Score ir Mayo Albow Score ukrainiečių ir lietuvių kalbomis, kad būtų galima naudoti nukentėjusiųjų nuo karo reabilitacijoje. Protokolo tinkamumas bus tikrinamas su 50 pacientų Lietuvoje ir Ukrainoje (kiekvienoje šalyje apie 25 nukentėjusius nuo karo Ukrainoje pacientus). Vertinimo protokolas bus sukurtas ukrainiečių kalba, kas leis reabilitacijos specialistams visoje Ukrainoje (kineziterapeutams, ergoterapeutams ir kt.) nuotoliniu būdu užbaigti vertinimo procedūras ir tęsti reabilitacijos procesus, laikantis paciento duomenų konfidencialumo. Tarpsektorinis tyrimas bus atliktas siekiant patvirtinti abi vertinimo priemones. Lietuvos ir Ukrainos reabilitacijos specialistų grupė (16 asmenų), kurią sudarys 6 patyrę kineziterapeutai ir ergoterapeutai (3/3) bei 10 kineziterapijos (KT) ir ergoterapijos (ET) studentų (5/5), bus surinkta įvertinti 50 pacientų, turinčių alkūnės ar /ir riešo sužalojimus. Visi pacientai bus vertinami dviejose aplinkose: 1) kineziterapijos kabinete (vietoje) ir 2) virtualiai per Zoom Cloud Meetings® įrašus.

Bendradarbiaujantis tikslų nustatymas yra svarbi reabilitacijos proceso dalis nukentėjusiųjų kare traumų reabilitacijoje. Įgyvendinant šį uždavinį bus parengtas Kanados profesinės veiklos vertinimo (Canadian Occupational Performance Measure (COPM) standartizuotas nuotolinio taikymo protokolas ukrainiečių ir lietuvių kalbomis, skirtas naudoti nukentėjusiųjų kare reabilitacijoje. COPM bus tikrinamas vertinant 80 pacientų (gydomų Lietuvoje ir Ukrainoje), kuriems yra diagnozuoti lėtiniai (> 6 mėn.) vidutinio sunkumo ar lengvi funkciniai sutrikimai viršutinių galūnių dėl traumų, patirtų kare. Šis, kriterijus atitinkantis ,instrumentas gali būti naudojamas įvairiose klinikinėse situacijose ir skirtingoms pacientų grupėms.

Kontaktinis asmuo roberta.kausiliene@lsu.lt
Projekto naujienos