Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete, Nr. 2023-K-032

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete
Projekto numeris Nr. 2023-K-032
Trukmė 2023 09 04 – 2025 09 01
Projekto koordinatorius Lietuvos sporto universitetas
Projekto partneriai Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitetas
Projekto programa / priemonė / veikla  

·         Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantų ir jaunųjų mokslininkų 7-ių dienų vizitas Lietuvos sporto universitete, kurio metu vyks 5-ių dienų mokymai.

·         5-ių modulių, skirtų Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantams ir jauniesiems mokslininkams parengimas, kurių dalis bus dėstoma nuotoliniu būdu ir pateiktos užduotys savarankiškam darbui. Kita modulių dalis bus išdėstyta kontaktu.

·         LSU profesorių/vyriausiųjų mokslo darbuotojų vizitas į Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitetą 5-ių modulių išdėstymui, susitikimams, diskusijoms su Uzbekistano kūno kultūros ir sporto mokslininkais, dėstytojais, studentais, administracija.

·         Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantų ir jaunųjų mokslininkų įtraukimas į LSU mokslinių grupių veiklas.

Projekto apibūdinimas Projekto tikslas – perteikti LSU gerąją patirtį organizuojant ir vykdant trečios pakopos studijas, įgalinant jaunuosius mokslininkus savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, publikuoti mokslinius straipsnius. Pagrindinis siekinys – sudaryti galimybę Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universiteto doktorantams bei jauniems mokslininkams susipažinti su mokslo veiklos procesais, įgyti mokslininkui reikalingų kompetencijų ir įgūdžių. Tarpusavyje bendradarbiaujant Lietuvos ir Uzbekistano mokslininkams, plėtosis ir tolimesni tarpusavio šalių ryšiai, išsivystys bendri moksliniai projektai. Sėkmingai įgyvendinus projektą, galima bus kurti bendras mokslines grupes, atlikti palyginamuosius tyrimus, rengti bendras publikacijas.
Kontaktinis asmuo Roberta Kaušilienė, el. p. roberta.kaušilienė@lsu.lt
Projekto naujienos