Sporto forumas-tarptautinė mokslinė konferencija

SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS

2020 m. gruodžio 3 d.
Virtualiai

Sporto forumas vyks anglų kalba
10.00–10.30 ATIDARYMAS
Moderatoriai: prof. habil. dr. Antanas Skarbalius (LSU), dr. Vaida Mačianskienė (LTOK)

Įžanginis žodis ir sporto forumo dalyvių sveikinimas
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
ŠMSM atstovas
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė

10.30–17.00 PLENARINIAI PRANEŠIMAI (30 min. pranešimas, 10 min. klausimai/diskusija)

10.30
Lina Vaisetaitė (LTOK, Lithuania)
MENTAL HEALTH DISORDERS IN ELITE ATHLETES

11.10
Dr. Luca Milanovic (University of Zagreb, Croatia)
STRENGTH AND CONDITIONING FOR ELITE SPORTSMEN

11.50–12.05 Pertrauka

12.05
Assoc. Prof. Dr. Vassilis Barkoukis (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
DOPING, MATCH FIXING, CORRUPTION IN GENERAL

12.45
Assoc. Prof. Dr. Arvaja Markus (Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland)
BASIC NEEDS SUPPORTING COACHING

13.25–14.25 Pertrauka

14.25
Prof. Henning Wackerhage (Technical University of Munich, Germany)
COVID-19 AND SPORT
 

15.05
Assoc. Prof. Dr. Antonino Bianco (University of Palermo, Italy)
PREVENTING VIOLENCE AND SOCIAL EXCLUSION THROUGH SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY: THE SAVE PROJECT

15.45–16.00 Pertrauka

16.00
Dr. Dalia Malkova (University of Glasgow, Scotland)
ATHLETE NUTRITION ISSUES

 

Organizatoriai:

LSU Treniravimo mokslo katedra, ŠMSM, LTOK

Sporto forumo-tarptautinės mokslinės konferencijos vieta ir data:

Virtualiai gruodžio 3–4 d.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-MOR-20-31]

Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis

2020 m. gruodžio 4  d.
Virtualiai

10.00–10.15  KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

Konferencijos kryptys
Olimpiečių rengimasis varžyboms
Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė ir kompleksinis valdymas
Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai
Fizinis aktyvumas ir sveikata
Sporto fiziologija, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija
Taikomoji fizinė veikla
Sporto vadyba ir sportinė rekreacija
Šiuolaikinių IT ir kitų technologijų taikymas sporte
Studentų sportas

2020 m. gruodžio 4 d.
Virtualiai

10.00–10.15 ATIDARYMAS
Įžanginis žodis ir konferencijos dalyvių sveikinimas
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
LSU mokslo prorektorius prof.dr. Edmundas Jasinskas
LSU Treniravimo mokslo katedros vedėja dr. Kristina Bradauskienė

10.15–12.45 PLENARINIAI PRANEŠIMAI
10.15
Prof. Marius Brazaitis
TEMPERATŪROS POVEIKIS REZULTATAMS VARŽANTIS KARŠTOJE APLINKOJE
10.45
Prof. Aivaras Ratkevičius
SPORTO MITYBOS NAUJOVĖS IR IŠŠŪKIAI
11.15–11.45 Pertrauka
11.45
Doc. dr. Jūratė Stanislovaitienė
ANTIDOPINGAS IR SPORTO VERTYBĖS
12.15–13.15 Pertrauka 
13.30–17.00 ŽODINIAI PRANEŠIMAI (pranešimo trukmė 10 min., diskusija / klausimai 5 min.)
Žodinių pranešimų sekcijos:
SPORTO TRENIRAVIMO AKTUALIJOS
PSICHOSOCIALINIAI IR EDUKACINIAI ASPEKTAI SPORTE
FIZINIS AKTYVUMAS, SVEIKATA IR REABILITACIJA
SPORTO VADYBA IR EKONOMIKA
ŠIUOLAIKINIŲ IT IR KITŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS SPORTE
ETIKA SPORTE

Pranešimų temos ir autoriai bus paskelbti vėliau.

15.15–15.30 Pertrauka

17.00 Konferencijos uždarymas

Lina Vaisetaitė

She obtained a master’s degree in psychology, speciality in clinical psychology. Since 2008 Lina Vaisetaite – olympic programes manager at the National Olympic Committee of Lithuania. She is also a clinical psychology master, who has more than ten years of sport psychology counselling experience. Her clients are athletes of various skill levels, representing different individual sports. In her counselling work she uses mindfulness approach together with traditional psychological skills training.

 

Dr. Luca Milanovic

He is Head of Sport Kinesiology Department and Associate Professor of Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. Luca also is working at UEFA – Coaching Education at Croatian Football Federation as Lecturer/Professor, Football Science Institute and Biotrening. Dr. Luka Milanovic is a head strength and conditioning coach at Croatian Football Federation and silver medalist at 2018 World Cup. He has published 69 scientific and professional papers, mostly researching conditioning characteristics and effects of programmed training.

Assoc. Prof. Dr. Vassilis Barkoukis

Vassilis Barkoukis is an Associate professor at the Department of Physical Education and Sport Science of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He has published over 150 national (Greek) and international articles and book chapters and served as the lead editor of the first book on the Psychology of Doping in Sport (Routledge). V. Barkoukis has participated in 6 WADA- 3 IOC- and 20 EU-funded projects aiming to develop anti-doping and health-enhancing physical activity promotion educational tools. His research interests involve the application of social cognitive models in physical education, sport and physical activity. His research on doping involves the investigation of social cognitive approaches and the development of integrative models in better understanding doping behavior and the integration of this information in the development of effective anti-doping prevention interventions.

 

Dr. Dalia Malkova

Dr. Dalia Malkova is Senior Lecturer at School of Medicine, Dentistry &Nursing College of Medical Veterinary and Life Sciences University of Glasgow. Her Teaching Experience is 30 years. Her research interests are about interaction between physical activity cardiovascular risk factors and gut micro biota; biological and behavioural predictors of body weight loss and reduced body weight maintenance; interaction between exercise and macronutrient composition of diet; impact of exercise, dietary supplements and diets applied in clinical practice on of energy balance and appetite regulation; dietary habits, physical fitness and body composition of athletes and clinical populations; bioavailability of flavanones from orange juice: impact of physical activity and training status.

 

Prof. Henning Wackerhage

Henning Wackerhage is Professor of Sports Biology from the Technical University of Munich (Germany). He leads a laboratory that studies molecular and genetic factors that are important in improving athletes ’performance and people’s physical ability. Henning Wackerhage graduated from Cologne Sports University, where he also earned a doctorate. Then he worked more than 20 years in research and teaching at the Universities of the United Kingdom, Central Lancashire, Dundee and Aberdeen. Prof. Henning Wackerhage has published more than 50 articles in peer-reviewed scientific journals.

 

Assoc. Prof. Dr. Antonino Bianco

He is ERASMUS coordinator of the School of Sports Science, University of Palermo. In November 2019, he becomes Associate Professor at Department of Psychology, Educational Science and Human Movement, University of Palermo. A. Bianco is lecturer of Strength and Conditioning; Health & Fitness and Exercise Physiology at University of Palermo. He published 105 Peer-Reviewed Research Papers and 150 Proceedings and participated as Speaker and Keynote Speaker at National invited presentations and International invited presentation. His principal research activities can be summarized into 3 main themes:

  • Fitness activities: development and validation of specific resistance training programs;
  • Epidemiological studies: public health and fitness activities;
  • Exercise physiology: monitoring of physiological parameters and biomarkers in sport teams and in fitness activities.

 

Assoc. Prof. Dr. Arvaja Markus

He is senior lecturer in Haaga-helia University of Applied Sciences (Finland) at the Degree Program in Sports Coaching and Management. His main areas of responsibility are sport psychology and coaching studies. Markus is mental coach for Finland Women’s Ice hockey National team and Finland Tennis junior national teams. He has also worked as a mental coach with various national team level athletes in different sports. Furthermore, Markus is the Board member of the Finnish sport psychology association.

Prof. Marius Brazaitis

Marius Brazaitis yra Lietuvos Sporto Universiteto pratimų fiziologijos profesorius, o taip pat, sporto mokslo inovacijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas. Vadovauja aplinkos veiksnių mokslininkų grupei, ir atlieka tyrimus, kaip sukeltas fizinis ir psichologinis stresas veikia nervų ir raumenų funkcijas, protines savybes ir imuninę sistemą. Be viso to, nagrinėja žmogaus adaptacinius pokyčius/mechanizmus esant šalčio, karščio ar fizinių krūvių įtakai. Yra daugelio tarptautinių publikacijų bendraautoris, bei vyresnysis BJSHS žurnalo redaktorius.

 

E.prof. pareigas Aivaras Ratkevičius

E.prof.p. biologijos mokslų daktaras Aivaras  Ratkevičius (Lietuvos sporto universitetas)

LSU mokslinės grupės „Molekulinė sporto fiziologija ir genetika“ vadovas. Daugiau kaip 20 metų dirbo Kopenhagos universitete (Danija) bei Sanderlando ir Aberdyno univesitetuose (Jungtinė Karalystė). Dirbo LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros vedėjumi bei LSU rektoriumi. Yra Lietuvos fiziologų draugijos bei Baltijos sporto mokslų asociacijos tarybos narys. Publikavo daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

Doc. Dr. Jūratė Stanislovaitienė

Jūratė Stanislovaitienė yra Biomedicinos mokslų daktarė, docentė, LSU mokslinės grupės „Sportininkų atletinis rengimas“ vadovė. Mokslinių interesų sritys yra sportininkų atletinis rengimas, anti – dopingas sporte. Be to atlieka tyrimus apie vairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimą, treniruotės proceso valdymą. Yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Sporto mokslo komisijos narė bei Nacionalinės atletinio rengimo trenerių asociacijos valdybos pirmininkė. Yra tarptautinių publikacijų bei vadovėlių bendraautorė.

Tezės bus publikuojamos konferencijos medžiagoje, turinčioje tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7952 ir talpinamos internetinėje LSU talpykloje. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

Straipsniai bus spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje ,,Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ ir talpinami internetinėje LSU talpykloje. Straipsnių rinkinys turi tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7944.

Reikalavimai tezėms

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas įvadas, darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas, išvados ir literetūra. Tezių apimtis iki 2 A4 formato puslapio. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, ,,Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas didžiosiomis raidėmis paryškintas, apačioje paryškintai rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas rašomi lygiuojant į kairę pusę. Tekstas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. (e-tezių maketas)

Reikalavimai mokslo straipsniams

Pateikiami straipsniai (lietuvių arba anglų kalba) turi būti parengti pagal žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ keliamus reikalavimus mokslo straipsniams (https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/about/submissions#authorGuidelines)
Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Registracijos kortelė, tezės ir straipsniai pateikiami Organizaciniam komitetui Online arba registruojantis elektroniniu paštu aurelijus.zuoza@lsu.lt

Atsakingieji asmenys
Mokslinio komiteto pirmininkas Aurelijus Kazys Zuoza
Tel. (8 37) 302653
El. p. aurelijus.zuoza@lsu.lt

Organizacinio komiteto pirmininkė Daiva Bulotienė
Tel. (8 37) 302664
El. p. daiva.bulotiene@lsu.lt

2020 m. lapkričio  23 d. – galutinė tezių pateikimo  data.

2020 m. gruodžio 18 d. – galutinė straipsnių pateikimo data.

Pranešimų reglamentas
Plenarinis pranešimas – 30 min.
Pranešimai – 10 min.
Diskusijos – 5 min.

Norėdami užpildyti registracijos formą, turite būti prisijungę prie Google paskyros.

Lietuvos mokslinė konferencija
SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS
Registracijos kortelė, tezės konferencijos organizaciniam komitetui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. elektroniniu būdu (norėdami užpildyti registracijos formą, turite būti prisijungę prie Google paskyros)

Dėl  papildomos informacijos  kreiptis elektroniniu paštu aurelijus.zuoza@lsu.lt (+370 686 10747)

Straipsniai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 18 d.