Sporto forumas-tarptautinė mokslinė konferencija

SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS

2020 m. gruodžio 3 d.
Virtualiai

Sporto forumas vyks anglų kalba
10.00–10.30 ATIDARYMAS
Moderatoriai: prof. habil. dr. Antanas Skarbalius (LSU), dr. Vaida Mačianskienė (LTOK)

Įžanginis žodis ir sporto forumo dalyvių sveikinimas
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
ŠMSM viceministrė Kornelija Tiesnesytė
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė

10.30–17.00 PLENARINIAI PRANEŠIMAI (30 min. pranešimas, 10 min. klausimai/diskusija)

Vadovai: prof. habil. dr. Antanas SKARBALIUS (LSU), dr. Vaida MAČIANSKIENĖ (LTOK)

10.30
Lina Vaisetaitė (LTOK, Lithuania)
MENTAL HEALTH DISORDERS IN ELITE ATHLETES

11.10
Dr. Luca Milanovic (University of Zagreb, Croatia)
STRENGTH AND CONDITIONING FOR ELITE SPORTSMEN

11.50–12.05 Pertrauka

12.05
Assoc. Prof. Dr. Vassilis Barkoukis (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
DOPING, MATCH FIXING, CORRUPTION IN GENERAL

12.45
Senior lecturer Arvaja Markus (Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland)
BASIC NEEDS SUPPORTING COACHING

13.25–14.25 Pertrauka

14.25
Prof. Henning Wackerhage (Technical University of Munich, Germany)
COVID-19 AND SPORT
 

15.05
Assoc. Prof. Dr. Antonino Bianco (University of Palermo, Italy)
PREVENTING VIOLENCE AND SOCIAL EXCLUSION THROUGH SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY: THE SAVE PROJECT

15.45–16.00 Pertrauka

16.00
Dr. Dalia Malkova (University of Glasgow, Scotland)
NUTRITION AND SUPPLEMENTS FOR ENDURANCE AND ULTRA-ENDURANCE ATHLETE

 

Organizatoriai:

LSU Treniravimo mokslo katedra, ŠMSM, LTOK

Sporto forumo-tarptautinės mokslinės konferencijos vieta ir data:

Virtualiai gruodžio 3–4 d.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [S-MOR-20-31]

Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis

2020 m. gruodžio 4  d.
Virtualiai

10.00–10.15  KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

Konferencijos kryptys
Olimpiečių rengimasis varžyboms
Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė ir kompleksinis valdymas
Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai
Fizinis aktyvumas ir sveikata
Sporto fiziologija, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija
Taikomoji fizinė veikla
Sporto vadyba ir sportinė rekreacija
Šiuolaikinių IT ir kitų technologijų taikymas sporte
Studentų sportas

2020 m. gruodžio 4 d.
Virtualiai

10.00–10.15 ATIDARYMAS
Įžanginis žodis ir konferencijos dalyvių sveikinimas
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
LSU mokslo prorektorius prof.dr. Edmundas Jasinskas
LSU Treniravimo mokslo katedros vedėja dr. Kristina Bradauskienė

10.15–12.45 PLENARINIAI PRANEŠIMAI

Vadovai: prof. habil. dr. Antanas SKARBALIUS (LSU), doc. dr. Aurelijus Kazys ZUOZA

10.15
Prof. Marius Brazaitis
TEMPERATŪROS POVEIKIS REZULTATAMS VARŽANTIS KARŠTOJE APLINKOJE

10.45
Prof. Aivaras Ratkevičius
SPORTO MITYBOS NAUJOVĖS IR IŠŠŪKIAI

11.15–11.45 Pertrauka

11.45
Doc. dr. Jūratė Stanislovaitienė
ANTIDOPINGAS IR SPORTO VERTYBĖS

12.15–13.15 Pertrauka 

13.30–17.00 ŽODINIAI PRANEŠIMAI (pranešimui ir klausimams skiriama 10 min. )
Žodinių pranešimų sekcijos:
TRENIRAVIMO MOKSLO
SOCIALINIŲ MOKSLŲ
REABILITACIJOS MOKSLO
TARPTAUTINĖ SEKCIJA

Treniravimo mokslas
Coaching Science
Vadovai: prof. habil. dr. Jonas PODERYS (LSU), doc. dr. Ilona Judita ZUOZIENĖ (LSU)
Moderators: Prof. Dr. Habil. Jonas PODERYS (LSU), Assoc. Prof. Dr. Ilona Judita ZUOZIENĖ (LSU)
_____________________________________________________________________________

13.30
Rytis Dikšaitis, Antanas Juodsnukis, Eugenijus Trinkūnas
BURIUOTOJŲ RAUMENŲ GALINGUMAS BEI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS PAJĖGUMAS PO SPECIALIŲJŲ PRATIMŲ TRENIRAVIMO PROGRAMOS

13.40
Guoda Marmaitė, Jūratė Stanislovaitienė
KREPŠININKIŲ GALINGUMO RODIKLIŲ KAITA SPORTINIO RENGIMO METU: MOKSLINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA

13.50
Rasa Mikalonytė
JAUNUČIŲ RANKININKIŲ (U16) JUDĖJIMAS ŽAIDŽIANT

14.00
Kęstutis Pužas, Arvydas Stasiulis
SPORTUOJANČIŲ PREPUBERTATINIO AMŽIAUS VAIKŲ AEROBINIO PAJĖGUMO RODIKLIŲ KAITA

14.10
Laura Vareikaitė, Asta Šarkauskienė, Virginijus Armalis
ANTRŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMO PLAUKTI PROGRAMOS VEIKSMINGUMAS

14.20
Antanas Juodsnukis, Eugenijus Trinkūnas, Jonas Poderys
15–16 METŲ PLAUKIKŲ RAUMENŲ FUNKCIJOS KAITA, ŠEŠIAS SAVAITES TAIKANT KONCENTRUOTUS DIDELIO INTENSYVUMO KRŪVIUS

14.30
Gilbertas Kerpė, Aurelijus Kazys Zuoza
TINKLINIO RUNGTYNES LAIMĖJUSIŲ IR PRALAIMĖJUSIŲ KOMANDŲ PADAVIMO VEIKSMŲ SKIRTUMAI

14.40
Diana Moliejūtė
DIDELIO INTENSYVUMO FIZINIO KRŪVIO POVEIKIS ASMENŲ, PATYRUSIŲ NUGAROS SMEGENŲ PAŽEIDIMUS, AEROBINIAM PAJĖGUMUI, KVĖPAVIMO SISTEMAI IR FUNKCINEI BŪKLEI

14.50
Ieva Šukevičiūtė, Viktoras Šilinskas
JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ AMŽIAUS GRUPIŲ LENGVAATLEČIŲ PATIRIAMAS PRIEŠVARŽYBINIS STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI

15.00
Antanas Skarbalius
DIDELIO MEISTRIŠKUMO RANKININKIŲ VARŽYBŲ MIKROCIKLO MONOTONIŠKUMO YPATUMAI

15.10
Edvinas Korizna, Margarita Černych
LIEKAMASIS PLIOMETRINĖS TRENIRUOTĖS POVEIKIS INFORMACIJOS APDOROJIMUI
IR KOGNITYVINIAM DARBINGUMUI

15.20
Gabrielė Karandaitė, Daiva Bulotienė, Aleksandras Alekrinskis
PASAULIO IR LIETUVOS ELITO ŠAULIŲ, ATLIEKANČIŲ OLIMPINIUS KULKINIO ŠAUDYMO PRATIMUS, AMŽIAUS ANALIZĖ

Socialiniai mokslai
Social Science
Vadovai: doc. dr. Alfonsas BULIUOLIS (LSU), dr. Daiva BULOTIENĖ (LSU)
Moderators: Assoc. Prof. Dr. Alfonsas BULIUOLIS (LSU), Dr. Daiva BULOTIENĖ (LSU)
___________________________________________________________________________

13.30
Rūta Kupčikaitė
KAUNO SPORTO MOKYKLŲ TRENERIŲ PASITENKINIMO DARBU VERTINIMAS

13.40
Silvija Baubonytė, Irena Valantinė
SPORTO APLIKACIJŲ PANAUDOJIMAS ĮSITRAUKIMUI Į FIZINĘ VEIKLĄ

13.50
Toma Paulauskaitė
TURIZMO SEZONIŠKUMO MAŽINIMAS LIETUVOJE: PALANGOS ATVEJIS

14.00
Sandra Rudžionienė
TRENERIŲ DARBO VIETOJE PATIRIAMOS AGRESIJOS VERTINIMAS

14.10
Alma Paškevičė, Jūratė Požėrienė, Cedric Raffier, Ernest Moroz
PRIVERSTINIŲ MIGRANTŲ INTEGRAVIMAS Į VISUOMENĘ PER FUTBOLĄ

14.20
Rimantas Mikalauskas
PAGRINDINIAI KONKURENCINGUMO VEIKSNIAI FUTBOLO SPORTO KLUBUOSE: TEORINIS POŽIŪRIS

14.30
Viktorija Valatkaitytė, Saulius Šukys
TRENERIO KURIAMOS ĮGALINANČIOS APLINKOS KOMANDOJE IR SUVOKIAMOS TĖVŲ SĖKMĖS SPORTINĖJE VEIKLOJE SĄSAJOS SU SPORTUOJANČIŲ PAAUGLIŲ MORALINIU ELGESIU

14.40
Irena Valantinė, Kristina Mejerytė-Narkevičienė, Edvinas Eimontas, Rasa Kreivytė
MOTYVAI, LEMIANTYS DALYVAVIMĄ BĖGIMO RENGINIUOSE LIETUVOJE

14.50
Saulius Kulvietis, Romualdas Malinauskas
JAUNUOLIŲ IR SUAUGUSIŲ KREPŠININKŲ MENTALINIŲ GEBĖJIMŲ PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI

15.00
Ligita Diliūtė
SPORTO KLUBŲ LANKYTOJŲ EMOCINĖS INTELIGENCIJOS IR KRITINIO MĄSTYMO YPATUMAI

15.10
Žilvinas Maselskis, Irena Valantinė
SPORTO RENGINIO VERTINIMAS: KREPŠINIO KLUBO „ŽALGIRIS“ SIRGALIŲ ELGSENOS MOTYVAI
IR ĮSITRAUKIMAS Į LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS RUNGTYNES

15.20
Grėta Burkaitė, Edmundas Jasinskas
SKIRTINGŲ KOMANDINIŲ SPORTO ŠAKŲ – RANKINIO, FUTBOLO IR KREPŠINIO – DARNAUS SPORTO RENGINIO PLANAVIMO YPATUMAI

15.30
Petras Aleksonis, Aistė Barbora Ušpurienė
MOTERŲ LYDERYSTĖS YPATUMAI KREPŠINYJE

15.40
Paulina Kuzina
KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ PASTANGOS KURTI ĮTRAUKIOJO UGDYMO APLINKĄ VAIKAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

15.50
Lukas Danilevičius, Edmundas Jasinskas
DARNAUS SPORTO RENGINIO VALDYMAS PASITELKIANT IŠMANIĄSIAS TECHNOLOGIJAS

16.00
Žilvinas Stankevičius, Diana Rėklaitienė
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTO LYDERYSTĖS ĮTAKA DARNIOS VISUOMENĖS PILIEČIO UGDYMUI

Reabilitacijos mokslai
Rehabilitation Science
Vadovė: dr. Rima SOLIANIK (LSU), dr. Audinga KNIUBAITĖ (LSU)
Moderator: Dr. Rima SOLIANIK (LSU), Dr. Audinga KNIUBAITĖ (LSU)
___________________________________________________________________________

13.30
Šarūnas Zabiela, Rolandas Kesminas, Saulė Sipavičienė
MANUALINĖS TERAPIJOS IR PRATIMŲ POVEIKIS APATINĖS NUGAROS DALIES SKAUSMUI

13.40
Ugnė Rekašiūtė, Saulė Sipavičienė
STUBURO STABILIZAVIMO IR AEROBINIŲ PRATIMŲ POVEIKIS SKAUSMUI IR LĖTINĮ NESPECIFINĮ APATINĖS NUGAROS DALIES SKAUSMĄ JAUČIANČIŲ ASMENŲ FUNKCINEI BŪKLEI

13.50
Deividas Jankūnas, Saulė Sipavičienė
DUBENS DUGNO RAUMENŲ STIPRINIMO PRATIMŲ POVEIKIS MOTERŲ ŠLAPIMO NELAIKYMO SUTRIKIMUI, ATSIRADUSIAM PO GIMDOS ŠALINIMO OPERACIJOS

14.00
Laura Urbanavičiūtė, Saulė Sipavičienė, Neringa Švedaitė
STUBURO STABILIZAVIMO IR KLUBO SĄNARIO PASLANKUMĄ DIDINANČIŲ PRATIMŲ POVEIKIS NUGAROS SKAUSMUI

14.10
Rasa Ragaišytė
TAIKOMOSIOS FIZINĖS VEIKLOS POVEIKIS PARKINSONO LIGA SERGANČIŲ ŽMONIŲ EISENAI, KOORDINACIJAI IR GYVENIMO KOKYBEI

14.20
Dovilė Kielė, Nerijus Masiulis
ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO KINEZITERAPINIO TEIPAVIMO ĮTAKA JĖGOS MOMENTUI BEI JĖGOS IŠVYSTYMO GREIČIUI

14.30
Akvilė Jankauskaitė, Saulė Sipavičienė
SKIRTINGŲ KINEZITERAPIJOS PROGRAMŲ POVEIKIS KAKLINĖS STUBURO DALIES SKAUSMUI

14.40
Karolina Matelionytė
JUDĖJIMO NEGALIĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ PATIRTYS, PRISITAIKANT PRIE VIDINIŲ IR APLINKOS POKYČIŲ

Tarptautinė sekcija
International Section
Vadovai: dr. Daniele CONTE (LSU), doc. dr. Artūras SIMANAVIČIUS (LSU)
Moderators: Dr. Daniele CONTE (LSU), Assoc. Prof. Dr. Artūras SIMANAVIČIUS (LSU)
___________________________________________________________________________

13.30
Agnė Čekanauskaitė, Rima Solianik
EFFECT OF TAI CHI PRACTICE ON COGNITIVE FUNCTIONS AND PSYCHOMOTOR SKILLS

13.40
Rasa Jankauskienė, Miglė Bacevičienė
THE ASSOCIATIONS BETWEEN EXERCISE AND SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS:
THE ROLE OF PERCEIVED PHYSICAL FITNESS AND POSITIVE BODY IMAGE

13.50
Paulius Kamarauskas, Inga Lukonaitienė, Henrikas Paulauskas, Daniele Conte
MONITORING WEEKLY FLUCTUATIONS AND RELATIONSHIPS OF SALIVARY HORMONE RESPONSES AND WORKLOAD PARAMETERS IN SEMI-PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS DURING
THE IN-SEASON PHASE

14.00
Deivydas Velička, Barclay Quentin, Jonas Poderys
THE EFFECT OF SHORT-TERM HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

14.10
Vaida Pokvytytė, Jūratė Požėrienė, Diana Rėklaitienė, Vida Ostasevičienė, Afke Kerkstra
INCLUSION IN SPORT IN PRACTICE

14.20
Šarūnas Šniras, Aistė Barbora Ušpurienė
DISPLAY OF AGGRESSION OF THE TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS ATHLETES

14.30
Aistė Barbora Ušpurienė, Monika Žalaitė
CHANGES PECULIARITIES OF ELITE LATIN AMERICAN DANCERS BALANCE ABILITIES

14.40
Aistė Barbora Ušpurienė, Šarūnas Šniras
PECULIARITIES OF YOUNG SPORTS DANCERS’ MOTIVATION

14.50
Viney Dubey, Ankur Biswas, Nikola Utvic, Kestutis Skucas, Reecha Bedi, Vishal Singh
INFLUENCE OF 12 WEEKS OF COMBINED BALANCE AND PLYOMETRIC TRAINING ON THE PHYSICAL AND TECHNICAL SKILLS OF ADOLESCENT RUGBY SEVEN PLAYERS

15.00
Luca Petrigna, Simona Pajaujiene, Milda Treigienė, Ewan Thomas, Diba Mani, Patrik Drid, Gioacchino Lavanco, Antonio Palma, Antonino Bianco
TIME SPENT ON THE SMARTPHONE DOES NOT RELATE TO MANUAL DEXTERITY IN YOUNG ADULTS

15.10
Salman Farris Kalathil Puthiyapurayil, Rimantas Mikalauskas
EVALUATION OF COMPONENTS OF BUSINESS MODEL IN LITHUANIAN FOOTBALL CLUBS

15.20
Tilindė Arnas, Fominienė Vilija Bitė, Tilindienė Ilona
THE LINKS OF JOB SATISFACTION AND SOCIAL COMPETENCE OF REGIONAL BASKETBALL LEAGUE TEAM COACHES

15.30
Parmod Kumar Sethi, Vikram Singh
A COMPARATIVE STUDY OF SPORTSMAN SPIRIT BETWEEN MALE AND FEMALE OTHERWISE ABLED SPORTSPERSONS

15.40
Andia Mazniku
EFFECTS OF LOCAL KNEE HEATING AND THE USE OF A NEOPRENE KNEE SLEEVE IN STATIC
AND DYNAMIC BALANCE AMONG HEALTHY INDIVIDUALS

15.50
Ankur Biswas, Viney Dubey, Nikola Utvic, Kestutis Skucas, Reecha Bedi, Vishal Sing
THE EFFECT OF DIFFERENTIAL LEARNING TRAINING ON THE SURFACE EMG AMPLITUDE
AND FREE THROW PERFORMANCE IN WHEELCHAIR BASKETBALL (WB) PLAYERS

16.00
Erikas Pakštys, Irena Valantinė
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN SPORTS ORGANIZATIONS

16.10
S. Ivanove, Marius Brazaitis, Nerijus Eimantas
THE EFFECT OF REPEATED BRIEF (5-MIN) HEAT STRESS ON MOTOR FUNCTION AND COGNITION
IN HUMANS

17.00 Konferencijos uždarymas

Lina Vaisetaitė

She obtained a master’s degree in psychology, speciality in clinical psychology. Since 2008 Lina Vaisetaite – olympic programes manager at the National Olympic Committee of Lithuania. She is also a clinical psychology master, who has more than ten years of sport psychology counselling experience. Her clients are athletes of various skill levels, representing different individual sports. In her counselling work she uses mindfulness approach together with traditional psychological skills training.

 

Dr. Luca Milanovic

He is Head of Sport Kinesiology Department and Associate Professor of Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. Luca also is working at UEFA – Coaching Education at Croatian Football Federation as Lecturer/Professor, Football Science Institute and Biotrening. Dr. Luka Milanovic is a head strength and conditioning coach at Croatian Football Federation and silver medalist at 2018 World Cup. He has published 69 scientific and professional papers, mostly researching conditioning characteristics and effects of programmed training.

Assoc. Prof. Dr. Vassilis Barkoukis

Vassilis Barkoukis is an Associate professor at the Department of Physical Education and Sport Science of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He has published over 150 national (Greek) and international articles and book chapters and served as the lead editor of the first book on the Psychology of Doping in Sport (Routledge). V. Barkoukis has participated in 6 WADA- 3 IOC- and 20 EU-funded projects aiming to develop anti-doping and health-enhancing physical activity promotion educational tools. His research interests involve the application of social cognitive models in physical education, sport and physical activity. His research on doping involves the investigation of social cognitive approaches and the development of integrative models in better understanding doping behavior and the integration of this information in the development of effective anti-doping prevention interventions.

 

Dr. Dalia Malkova

Dr. Dalia Malkova is Senior Lecturer at School of Medicine, Dentistry &Nursing College of Medical Veterinary and Life Sciences University of Glasgow. Her Teaching Experience is 30 years. Her research interests are about interaction between physical activity cardiovascular risk factors and gut micro biota; biological and behavioural predictors of body weight loss and reduced body weight maintenance; interaction between exercise and macronutrient composition of diet; impact of exercise, dietary supplements and diets applied in clinical practice on of energy balance and appetite regulation; dietary habits, physical fitness and body composition of athletes and clinical populations; bioavailability of flavanones from orange juice: impact of physical activity and training status.

 

Prof. Henning Wackerhage

Henning Wackerhage is Professor of Sports Biology from the Technical University of Munich (Germany). He leads a laboratory that studies molecular and genetic factors that are important in improving athletes ’performance and people’s physical ability. Henning Wackerhage graduated from Cologne Sports University, where he also earned a doctorate. Then he worked more than 20 years in research and teaching at the Universities of the United Kingdom, Central Lancashire, Dundee and Aberdeen. Prof. Henning Wackerhage has published more than 50 articles in peer-reviewed scientific journals.

 

Assoc. Prof. Dr. Antonino Bianco

He is ERASMUS coordinator of the School of Sports Science, University of Palermo. In November 2019, he becomes Associate Professor at Department of Psychology, Educational Science and Human Movement, University of Palermo. A. Bianco is lecturer of Strength and Conditioning; Health & Fitness and Exercise Physiology at University of Palermo. He published 105 Peer-Reviewed Research Papers and 150 Proceedings and participated as Speaker and Keynote Speaker at National invited presentations and International invited presentation. His principal research activities can be summarized into 3 main themes:

  • Fitness activities: development and validation of specific resistance training programs;
  • Epidemiological studies: public health and fitness activities;
  • Exercise physiology: monitoring of physiological parameters and biomarkers in sport teams and in fitness activities.

 

Assoc. Prof. Dr. Arvaja Markus

He is senior lecturer in Haaga-helia University of Applied Sciences (Finland) at the Degree Program in Sports Coaching and Management. His main areas of responsibility are sport psychology and coaching studies. Markus is mental coach for Finland Women’s Ice hockey National team and Finland Tennis junior national teams. He has also worked as a mental coach with various national team level athletes in different sports. Furthermore, Markus is the Board member of the Finnish sport psychology association.

Prof. Marius Brazaitis

Marius Brazaitis yra Lietuvos Sporto Universiteto pratimų fiziologijos profesorius, o taip pat, sporto mokslo inovacijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas. Vadovauja aplinkos veiksnių mokslininkų grupei, ir atlieka tyrimus, kaip sukeltas fizinis ir psichologinis stresas veikia nervų ir raumenų funkcijas, protines savybes ir imuninę sistemą. Be viso to, nagrinėja žmogaus adaptacinius pokyčius/mechanizmus esant šalčio, karščio ar fizinių krūvių įtakai. Yra daugelio tarptautinių publikacijų bendraautoris, bei vyresnysis BJSHS žurnalo redaktorius.

 

E.prof. pareigas Aivaras Ratkevičius

E.prof.p. biologijos mokslų daktaras Aivaras  Ratkevičius (Lietuvos sporto universitetas)

LSU mokslinės grupės „Molekulinė sporto fiziologija ir genetika“ vadovas. Daugiau kaip 20 metų dirbo Kopenhagos universitete (Danija) bei Sanderlando ir Aberdyno univesitetuose (Jungtinė Karalystė). Dirbo LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros vedėjumi bei LSU rektoriumi. Yra Lietuvos fiziologų draugijos bei Baltijos sporto mokslų asociacijos tarybos narys. Publikavo daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

Doc. Dr. Jūratė Stanislovaitienė

Jūratė Stanislovaitienė yra Biomedicinos mokslų daktarė, docentė, LSU mokslinės grupės „Sportininkų atletinis rengimas“ vadovė. Mokslinių interesų sritys yra sportininkų atletinis rengimas, anti – dopingas sporte. Be to atlieka tyrimus apie vairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimą, treniruotės proceso valdymą. Yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Sporto mokslo komisijos narė bei Nacionalinės atletinio rengimo trenerių asociacijos valdybos pirmininkė. Yra tarptautinių publikacijų bei vadovėlių bendraautorė.

Tezės bus publikuojamos konferencijos medžiagoje, turinčioje tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7952 ir talpinamos internetinėje LSU talpykloje. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

Straipsniai bus spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje ,,Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ ir talpinami internetinėje LSU talpykloje. Straipsnių rinkinys turi tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7944.

Reikalavimai tezėms

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas įvadas, darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas, išvados ir literetūra. Tezių apimtis iki 2 A4 formato puslapio. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, ,,Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas didžiosiomis raidėmis paryškintas, apačioje paryškintai rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas rašomi lygiuojant į kairę pusę. Tekstas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. (e-tezių maketas)

Reikalavimai mokslo straipsniams

Pateikiami straipsniai (lietuvių arba anglų kalba) turi būti parengti pagal žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ keliamus reikalavimus mokslo straipsniams (https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/about/submissions#authorGuidelines)
Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Registracijos kortelė, tezės ir straipsniai pateikiami Organizaciniam komitetui Online arba registruojantis elektroniniu paštu aurelijus.zuoza@lsu.lt

Atsakingieji asmenys
Mokslinio komiteto pirmininkas Aurelijus Kazys Zuoza
Tel. (8 37) 302653
El. p. aurelijus.zuoza@lsu.lt

Organizacinio komiteto pirmininkė Daiva Bulotienė
Tel. (8 37) 302664
El. p. daiva.bulotiene@lsu.lt

2020 m. lapkričio  23 d. – galutinė tezių pateikimo  data.

2020 m. gruodžio 18 d. – galutinė straipsnių pateikimo data.

Pranešimų reglamentas
Plenarinis pranešimas – 30 min.
Pranešimai – 10 min.
Diskusijos – 5 min.

Registracija konferencijos pranešėjams
Registracija konferencijos klausytojams

Norėdami užpildyti registracijos formą, turite būti prisijungę prie Google paskyros.

Lietuvos mokslinė konferencija
SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS
Registracijos kortelė, tezės konferencijos organizaciniam komitetui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. elektroniniu būdu (norėdami užpildyti registracijos formą, turite būti prisijungę prie Google paskyros)

Dėl  papildomos informacijos  kreiptis elektroniniu paštu aurelijus.zuoza@lsu.lt (+370 686 10747)

Straipsniai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 18 d.