Sporto forumas-tarptautinė mokslinė konferencija 2022

SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS

Sporto forumas – nuo 2019 m. vykstantis kasmetis renginys, kurį Lietuvos sporto universitetas (LSU) organizuoja bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK). Šis renginys papildė jau 13 metus LSU rengiamos kasmetės tarptautinės mokslinės konferencijos „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“ formatą.

Sporto forumo ir tarptautinės mokslinės konferencijos tikslas yra skleisti Europos ir pasaulio sporto mokslo naujoves, dalytis naujausių tyrimų rezultatais su mokslininkais, doktorantais, studentais ir praktikais, atliekančiais tyrimus ir dirbančiais sporto srityje.

Sporto forume-tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sportininkų rengimo valdymas“ aptariamos aktualios visai sporto bendruomenei temos: sportininkų mityba, antidopingas ir korupcija sporte, smurto ir socialinės atskirties prevencija per sportą ir fizinę veiklą, olimpiečių rengimosi varžyboms iššūkiai, treniruotės, varžybų proceso kontrolė bei kompleksinis valdymas, psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai, fizinio aktyvumo ir sveikatos sąsajos, sporto fiziologijos, judesių valdymo ir sportininkų reabilitacijos bei taikomosios fizinės veiklos klausimai, sporto vadybos ir sportinės rekreacijos bei studentų sporto aktualijos, šiuolaikinių technologijų taikymas sporte.

Kasmet šiame renginyje pranešimus skaito ir savo patirtimi dalijasi tarptautiniu mastu pripažinti sporto mokslo ekspertai bei garsūs sporto srities atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Šiais metais plenarinius pranešimus skaitys lektoriai iš Lietuvos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir Švedijos.

MOKSLINIS KOMITETAS
Pirmininkas
doc. dr. Aurelijus Kazys ZUOZA
Nariai:
prof. dr. Diana RĖKLAITIENĖ
prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS
prof. habil. dr. Jonas PODERYS
prof. habil. dr. Antanas SKARBALIUS
prof. dr. Oron LEVIN
prof. dr. Vilija Bitė Fominienė
doc. dr. Antonino BIANCO
doc. dr. Christos ANAGNOSTOPOULOS
doc. dr. Mantas MICKEVIČIUS
doc. dr. Jūratė POŽĖRIENĖ
doc. dr. Ilona Judita ZUOZIENĖ
doc. dr. Rima SOLIANIK
doc. dr. Luka MILANOVIČ
dr. Inga LUKONAITIENĖ
dr. Yeshayahu HUTZLER
dr. Milan Chang GUDJONSSON
dr. Kwok NG
dr. Kristina Motiejūnaitė

ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkė prof. dr. Irena VALANTINĖ
Nariai:
prof. dr. Edmundas JASINSKAS
doc. dr. Kristina BRADAUSKIENĖ
dr. Margarita DROZDOVA-STATKEVIČIENĖ
Saulius KAVALIAUSKAS
Kristina MEJERYTĖ-NARKEVIČIENĖ
Justė KNATAUSKAITĖ
Tomas KUKENYS
Saulius KREIVAITIS
Žilvinas SLAUSKIS

SPORTO FORUMO PROGRAMA

Viešbutis Victoria Hotel, Miško g. 11, Kaunas

2022 m. gruodžio 1 d. (renginys vyks kontaktiniu būdu).

09.45–10.00 ATIDARYMAS
Įžanginis žodis
LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Linas Obcarskas
LTOK Olimpinio sporto direktorius Einius Petkus

PLENARINIAI PRANEŠIMAI

10.00–11.00 Mindaugas Špokas, Nacionalinės sporto agentūros vadovas (Lietuva)

11.00–12.00 Diskusija
Moderatorius: Prof. dr. Antanas Skarbalius, Lietuvos sporto universitetas
Diskusijos dalyviai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vice ministras Linas Obcarskas, Nacionalinės sportininkų asociacijos prezidentė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Darius Šalūga, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentas Gintaras Jasiūnas,  Sportas visiems asociacijos vadovas dr. Nerijus Masiulis, Paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius

12.00–13:00 Pietūs

13.00–13.45 Steve Menary, žurnalistas ir tyrėjas (Jungtinė Karalystė)

13.45–14.00 Diskusija
Moderatorius: Edvinas Eimontas, Lietuvos sporto universitetas
Diskusijos dalyviai: Lietuvos antidopingo agentūros patarėja Kornelija Tiesnesytė, LFF sąžiningų žaidimų padalinio vadovė Ramunė Bistrickaitė

14.00–14.45 Laura Capranica, Europos tinklo „Sportininkas-studentas“ prezidentė (Italija)

14.45–15.00 Diskusija
Moderatorius: Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto universitetas
Diskusijos dalyviai: Profesionalių futbolininkų asociacijos tarptautinių ryšių ir projektų vadovas Egidijus Genotis, LSU doktorantė, olimpietė Austra Skujytė

15.00–15.45 Yves C. Vanlandewijck, Leuveno universiteto profesorius (Belgija)

15.45–16.00 Diskusija
Moderatorius: doc. dr. Juratė Požerienė, Lietuvos sporto universitetas
Diskusijos dalyviai: Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija vadovas Kęstutis Skučas, Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubo vadovė Vaida Pokvytytė

16.00–16.45 Karin Book, Malmės universiteto docentė (Švedija)

16.45–17.00 Diskusija
Moderatorius: doc. dr. Artūras Simanavičius, Lietuvos sporto universitetas
Diskusijos dalyviai: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projektų vadovas Ignas Gibas, Nacionalinės krepšinio lygos vykdantysis direktorius Giedrius Grybauskas

17.00 SPORTO FORUMO UŽDARYMAS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS“

2022 m. gruodžio 2 d. (renginys vyks hibridiniu būdu, pranešimai galimi ir nuotoliniu būdu)

 

Maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Sportininkų rengimo valdymas“, kuri vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies ir užsienio mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.

Konferencijos programa

10.00–10.15 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS, 215 aud., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, Kaunas
Įžanginis žodis ir konferencijos dalyvių sveikinimas
LSU Treniravimo mokslo katedros  doc. dr. Aurelijus Kazys Zuoza
LSU Treniravimo mokslo katedros vedėja dr. Kristina Bradauskienė

10.15–13.45 PLENARINIAI PRANEŠIMAI
Moderatoriai: doc. dr. Mantas Mickevičius ir dr. Inga Lukonaitienė

10.15-10.55 Marius Brazaitis, Lietuvos sporto universitetas, profesorius (Lietuva)

10.55-11.35 Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universitetas, profesorius (Lietuva)

11.35-11.45 PERTRAUKA

11.45-12.25 Ron Maughan, St. Andrews universitetas, profesorius (Jungtinė Karalystė)

12.25-13.05 dr. Brigita Zachovajevienė, Fukncinės medicinos centro kineziterapeutė

13.05–13.45 PERTRAUKA

13.45–17.00 Darbas sekcijose

Treniravimo mokslas. Tarptautiniai projektai (Coaching science. International projects)

Socialiniai mokslai. Kūno kultūra. Fizinis aktyvumas. Tarptautiniai projektai (Social sciences. Physical education. Physical activity. International projects)

Socialiniai mokslai. Vadyba. Tarptautiniai projektai (Social sciences. Management. International projects)

Biomedicinos mokslai. Tarptautiniai projektai (Biomedical sciences, International projects)

 

Konferencijos kryptys
Sportininkų rengimasis olimpinėms žaidynėms
Elito sportininkų treniravimo sistemos, rengimo technologijos ir valdymas
Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė ir kompleksinis valdymas
Fizinis aktyvumas ir sveikata
Vaikų sportas
Laisvalaikio sportas, sportinis turizmas, rekreacija
Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai
Sporto fiziologija, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija
Sporto vadyba, ekonomika ir teisė
Studentų laisvalaikis ir fizinis aktyvumas
Šiuolaikinių IT ir kitų technologijų taikymas sporte
Taikomoji fizinė veikla ir paralimpinis sportas
COVID-19 poveikis sportui

REIKALAVIMAI TEZĖMS

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas:
– įvadas,
– darbo tikslas,
– tyrimo metodai ir organizavimas,
– rezultatai,
– išvados,
– literatūra.

Tezių apimtis – iki vieno A4 formato puslapio. Tekstas turi būti surinktas „MS Word“ programa, viengubuoju intervalu, „Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas – didžiosiomis raidėmis, paryškintas, apačioje – paryškinti rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas lygiuojami kairėje, tekstas – į abi puses. Visos paraštės: (viršutinė, apatinė, kairė ir dešinė) – 2 cm. (e-tezių maketas).

Tezių pateikimo terminas – 2022 m. lapkričio 18 d. (imtinai)

Tezės bus publikuojamos konferencijos leidinyje, turinčiame tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7952 ir talpinamos internetinėje LSU talpykloje. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus priimamos ir publikuojamos.

REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS

Straipsniai (lietuvių arba anglų kalba) turi būti parengti pagal žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ mokslo straipsniams keliamus reikalavimus (https://journals.lsu.lt/baltic-journal-of-sport-health/about/submissions#authorGuidelines). Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Straipsniai spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje „Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ ir talpinami internetinėje LSU talpykloje. Straipsnių rinkinys turi tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį eISSN 2538-7944.

Straipsnių pateikimo terminas – 2023 m. sausio 20 d.

Reglamentas:
Pranešimai – 10 min.
Diskusijos – 5 min.

Atsakingas asmuo
Mokslinio komiteto pirmininkas
Aurelijus Kazys Zuoza
El. p. sportforum@lsu.lt

Konferencijos pranešėjai registracijos kortelę ir tezes, užpildydami pateiktą formą, turi pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 18 d. elektroniniu būdu (norint užpildyti registracijos formą ir pateikti tezes, reikia būti prisijungus prie Google paskyros).
Tezių pateikimo uždarymas KONFERENCIJOS pranešėjams 2022 m. lapkričio 18 d.
Pranešimas apie priimtas tezes 2022 m. lapkričio  22 d.
Konferencijos programa 2022 m. lapkričio 24 d.
Straipsnių pateikimas     2023 m. sausio 30 d.
SPORTO FORUMO BEI KONFERENCIJOS klausytojų registracijos uždarymas 2022 m. lapkričio 28 d.
Registracijos forma SPORTO FORUMO dalyviams
Registracijos forma KONFERENCIJOS dalyviams 
Išsamesnė informacija teikiama el. paštu: sportforum@lsu.lt