KONFERENCIJA SKIRTA SPORTO METAMS PAMINĖTI

  Konferencijos programa(bus pateikta iki gruodžio 19 d.
 e-stendinio pranešimo maketas

Pirmas pranešimas apie
LIETUVOS MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ
SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS IR SPORTININKŲ DARBINGUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
KONFERENCIJA SKIRTA

Sporto metams paminėti
2017 m. gruodžio 21 d.
Organizatoriai:
LSU Treniravimo mokslo katedra
Konferencijos vieta:
Lietuvos sporto universitetas

Konferencijos kryptys:

1.    Elito sportininkų treniravimo sistemos, rengimo technologijos ir valdymas.
2.    Sportininkų rengimasis Olimpinėms žaidynėms
3.    Treniruotės ir varžybų proceso kontrolė ir kompleksinis valdymas.
4.    Psichosocialiniai ir edukaciniai treniruotės aspektai.
5.    Fizinis aktyvumas ir sveikata.
6.    Sporto fiziologija, judesių valdymas ir sportininkų reabilitacija.
7.    Taikomoji fizinė veikla ir Parolimpinis sportas
8.    Sporto vadyba ir sportinė rekreacija.
9.    Šiuolaikinių informacinių ir kitų technologijų taikymas sporte.
10.    Studentų sportas.
11.    Tarptautiniai projektai Treniravimo moksle

Konferencijos atidarymas
Plenarinis posėdis
Kviestiniai pranešėjai: prof. S.Yermakov (Ukraina), prof. A.Skurvydas (Lietuva), M.Babravičius (Lietuva), prof. A.K.Abraham (Jungtinė Karalystė), prof. D.Conte (Italija)
Darbas sekcijose
Stendiniai pranešimai
Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas

Reikalavimai tezėms

Tezės pateikiamos lietuvių arba anglų kalba, jose turi būti aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados. Tezių apimtis iki 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, ,,Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas didžiosiomis raidėmis paryškintas, apačioje paryškintai rašoma autoriaus (-ių) pirmoji vardo raidė ir pavardė, po pavardės kursyvu rašomas mokslo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas. Pavadinimas, autorius (-iai) ir mokslo įstaigos pavadinimas rašomi lygiuojant į kairę pusę. Tekstas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm.

Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

Reikalavimai stendiniams pranešimams

Stendiniai pranešimai pateikiami tik elektronine forma pagal pateiktą pavyzdį

Reikalavimai mokslo straipsniams

Straipsniai bus spausdinami mokslinių straipsnių rinkinyje ,,Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai“ [CD-ROM], turinčiame tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerį ISSN 2029-1590.
Pateikiami straipsniai (lietuvių kalba) turi būti parengti pagal mokslo straipsniams žurnalo „Baltic Journal of Sports & Health Sciences“ keliamus reikalavimus (žr. Internete https://www.lsu.lt/mokslas/zurnalas-ugdymas-kuno-kultura-sportas/informacija-autoriams)
Straipsniai, pateikti nesilaikant reikalavimų nebus publikuojami.

Registracijos kortelė, tezės ir straipsniai pateikiami Organizaciniam komitetui elektroniniu paštu tmk@lsu.lt arba registruojantis Online adresu: https://www.lsu.lt/Moksline_konferencija

Atsakingieji asmenys:
Mokslinio komiteto pirmininkas: Aurelijus Kazys Zuoza
Tel.: 37 302653
El. paštas: aurelijus.zuoza@lsu.lt

Organizacinio komiteto pirmininkas: Rasa Kreivytė
Tel.: 37 302679
El. paštas: rasa.kreivytė@lsu.lt

2017 m. lapkričio 26 d. registracijos, straipsnių ir tezių pateikimo galutinė data.
registracijos, straipsnių ir tezių pateikimo galutinė data pratęsta iki lapkričio 26 d.

Pranešimų reglamentas:
Plenarinis pranešimas 30 min.
Pranešimai 10 min.
Diskusijos 5 min.

Registracijos kortelė
Lietuvos mokslinė konferencija
SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS IR SPORTININKŲ DARBINGUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
Registracijos kortelė, tezės ir straipsniai konferencijos organizaciniam komitetui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 26 d. elektroniniu būdu arba
elektroniniu paštu: tmk@lsu.lt arba aurelijus.zuoza@lsu.lt