Renginiai kraunami

Senato posėdis

23 birželio | 11:00 11:30

Renginys navigacija

Posėdis vyks Centrinių rūmų 218 auditorijoje.

Birželio 23 d. (ketvirtadienį) 11 val. Centrinių rūmų 218 aud. vyks Lietuvos sporto universiteto senato posėdis.

Darbotvarkė
1. Dėl LSU socialinių mokslinių tyrimų atitikties tyrimų etikai vertinimo komiteto veiklos nuostatų projekto svarstymo ir tvirtinimo (prof. dr. S. Šukys).
2. Dėl LSU mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų etikos principams vertinimo nuostatų projekto svarstymo ir tvirtinimo (prof. dr. S. Šukys).
3. Dėl LSU biomedicininių mokslinių tyrimų atitikties tyrimų etikai komiteto veiklos nuostatų projekto svarstymo ir tvirtinimo (prof. dr. S. Šukys).
4. Dėl LSU studentų mobilumo studijoms ir praktikai organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos projekto svarstymo ir tvirtinimo (doc. dr. J. Požėrienė).
5. Dėl LSU papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo asmens sveikatos priežiūros specialistams (kineziterapeutams) stažuotės tvarkos aprašo projekto svarstymo ir tvirtinimo (doc. dr. J. Požėrienė).
6. Einamieji klausimai.

Visi renginiai

Skip to content