Renginiai kraunami

Senato posėdis

29 gegužės, 2019 | 14:00 16:00

Renginys navigacija

Posėdis vyks 14 val. Centrinių rūmų 218 auditorijoje.

Gegužės 29 d. (trečiadienį) 14.00 val. Centrinių rūmų 218 auditorijoje vyks Lietuvos sporto universiteto Senato posėdis.

Darbotvarkė

 1. Dėl I pakopos studijų programos Sporto vadyba ir turizmas svarstymo (prof. dr. I. Valantinė) .
 2. Dėl I ir II pakopos studijų programos Kūno kultūra aprašo ir studijų plano svarstymo (doc. dr. R. Rutkauskaitė) .
 3. Dėl I ir II pakopos studijų programos Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata aprašo ir studijų plano svarstymo (doc. dr. K. Poderienė).
 4. Dėl II pakopos studijų programos Treniravimo sistemos aprašo ir studijų plano svarstymo (doc. dr. J. Stanislovaitienė).
 5. Dėl II pakopos studijų programos Turizmas ir sporto vadyba aprašo ir studijų plano svarstymo (prof. dr. B. Švagždienė).
 6. Dėl II pakopos studijų programos Kineziterapija aprašo ir studijų plano svarstymo (doc. dr. V. Juodžbalienė).
 7. Dėl II pakopos studijų programos Sporto edukologija aprašo ir studijų plano svarstymo (doc. dr. T. Saulius).
 8. Dėl II pakopos studijų programos Fiziologija ir genetika aprašo ir studijų plano svarstymo (doc. dr. L. Stasiulė).
 9. Dėl Bendrų universitetinių studijų modulių (BUS) svarstymo (moduliai: Akademinė komunikacija (B. Miežienė), Įvadas į kritinį mąstymą (T. Saulius), Sporto etika ir Olimpizmas (D. Majauskienė), Sporto istorija ir Sociologija (D. Majauskienė), Sporto ir ugdymo filosofija (T. Saulius).
 10. Dėl K. Pukėno skyrimo edukologijos doktorantės A. Kniubaitės konsultantu svarstymo (prof. dr. E. Jasinskas).
 11. Dėl V. Česnaitienės skyrimo biologijos doktorantės Junli Wang konsultante svarstymo (E. Jasinskas).
 12. Dėl LSU garbės daktaro vardo suteikimo M. Paulauskui (prof. habil. dr. Skurvydas).
 13. Dėl doc. dr. Daivos Majauskienės prašymo dėl LSU akademinės etikos komisijos 2019 04 23 posėdžio nutarimo svarstymo (prof. habil. dr. A. Skurvydas).
 14. Dėl LSU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo svarstymo ir tvirtinimo (doc. dr. D. Rėklaitienė).
 15. Dėl mokslo darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo kvalifikacinių reikalavimų svarstymo ir tvirtinimo (doc. dr. D. Rėklaitienė).
 16. Dėl dėstytojų tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo kvalifikacinių reikalavimų svarstymo ir tvirtinimo (doc. dr. D. Rėklaitienė).
 17. Dėl LSU mokslo ir studijų kokybes užtikrinimo sistemos, grįstos kokybės vadybos standartais, būklės (doc. dr. J. Požėrienė, prof. dr. E. Jasinskas).
 18. Dėl LSU studijų metinės kainos 2019/2020 m. m. svarstymo (prof. dr. E. Jasinskas).
 19. Dėl Socialinių mokslų tyrimų etikos komisijos nuostatų tikslinimo (prof .dr. E. Jasinskas).
 20. Dėl LSU Studijų modulių atestavimo tvarkos tikslinimo (doc. dr. D. Majauskienė).
 21. Dėl I pakopos pakoreguotų studijų programų „Pratimai, mityba ir streso valdymas“, „Kineziterapija“ ir „Treniravimo sistemos“ studijų planų svarstymo (doc. dr. D. Majauskienė).
 22. Einamieji klausimai.

Visi renginiai

Skip to content